ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι ευρωπαϊκές και κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες καθώς η ύφεση υποχωρεί σταδιακά

08:01 - 04.12.2017

Σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των επικεφαλής των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων άφησαν πίσω τους την κρίση χρέους και δήλωσαν πως εμπιστεύονται τη μελλοντική προοπτική της επιχείρησης τους, σύμφωνα με το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων του 2017 (έκτη έκδοση) (European Family Business Barometer 2017), που ετοιμάστηκε από το European Family Business (EFB) και την KPMG. Μεταξύ άλλων, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων εστίασαν στην αβεβαιότητα που συνδέεται με ενδεχόμενες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ελεύθερη διακρατική μετακίνηση ταλέντων. Δήλωσαν επίσης ότι ενδεχόμενη περαιτέρω ευρωπαϊκή ενοποίηση και στενότεροι πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των κρατών-μελών αποτελούν θετικές εξελίξεις.

Το σημερινό πολιτικό κλίμα παραμένει μια από τις βασικές ανησυχίες των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων, με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το Brexit να είναι στο επίκεντρο. Η πολιτική αβεβαιότητα κατέλαβε την πρώτη θέση στις ανησυχίες των οικογενειακών επιχειρήσεων από το 30% των ερωτηθέντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 43% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τον «πόλεμο για απόκτηση ταλέντων» ως το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, το 32% των ερωτηθέντων θέτει τη  χαμηλή διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας (σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος εργασίας) ως ένα από τους σημαντικότερους μοχλούς πίεσης για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ανάγκη εξισορρόπησης των οικογενειακών ανησυχιών και των επιχειρηματικών συμφερόντων αναφέρθηκε ως σημαντική ή πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις από το 87% των ερωτηθέντων, ενώ το 84% δήλωσε ότι η προετοιμασία και η κατάρτιση ενός διαδόχου ήταν σημαντική ή πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις τους.

Μετά από αρκετά χρόνια βελτιωμένων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι επικεφαλής των οικογενειακών επιχειρήσεων ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και αναζητούν νέους τρόπους για να αξιοποιήσουν τη δυναμική της επιτυχίας τους. Από τις επιχειρήσεις που ερευνήθηκαν, μόνο το 7% δε θα επενδύσει τα κέρδη εκ νέου στην επιχείρηση. Οι υπόλοιπες έχουν ήδη σχέδια για επανεπένδυση στην επιχείρηση, που περιλαμβάνουν στρατηγικές πρωτοβουλίες όπως η οικοδόμηση ή η βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής, οι κατασκευές, το μάρκετινγκ (47%) και ο προγραμματισμός για την ενίσχυση του εργατικού τους δυναμικού (28%). Ο κ. Jonathan Lavender, επικεφαλής της KPMG Enterprise παγκόσμια, δήλωσε: «Στην έρευνά μας, το 57% των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων ανέφεραν πως σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο έτος και από αυτές το 75% σχεδιάζουν την επανεπένδυση των κερδών τους στην επιχείρηση. Ωστόσο, συνεχίζουν να τους απασχολούν σε μεγάλο βαθμό οι ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της πολιτικής αβεβαιότητας και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε ότι αφορά τα ειδικά στοιχεία της Κύπρου, το 65% των οικογενειακών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν πως εμπιστεύονται την οικονομική προοπτική της επιχείρησης τους για τους επόμενους 12 μήνες και το 63% ανέφεραν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο έτος· ποσοστό 53% έχουν αυξήσει το προσωπικό τους. 47% των επικεφαλής των οικογενειακών επιχειρήσεων σχεδιάζουν την επανεπένδυση των κερδών τους στην επιχείρηση ενώ το 57% χαρακτήρισε την αυξημένη κερδοφορία ως την ύψιστη προτεραιότητα για τα επόμενα δύο χρόνια. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι η χρηματοοικονομική παιδεία είναι απαραίτητη στα μέλη της οικογένειας. Τον αυξημένο ανταγωνισμό ως το μεγαλύτερο παράγοντα ανησυχίας ανάφερε το 47% των ερωτηθέντων. Επιπρόσθετα, «ο πόλεμος για απόκτηση ταλέντων» σημειώνεται ως μια εντεινόμενη ανησυχία, καθώς το 32% των ερωτηθέντων ανέφερε την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού ως μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες του επόμενου έτους. Η επικοινωνία μεταξύ των γενεών θεωρείται πολύ σημαντική από το 69% των ερωτηθέντων, ενώ το 72% χαρακτήρισε τη κοινωνική δέσμευση προς την τοπική κοινότητα ως σημαντική ή πολύ σημαντική για την επιχείρησή τους. Ένας στους δύο (49%) επικεφαλής ανάφερε την ανάγκη εξισορρόπησης των οικογενειακών ανησυχιών και των επιχειρηματικών συμφερόντων ως σημαντική ή πολύ σημαντική για την επιχείρησή τους. Το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η προετοιμασία και η ορθή εκπαίδευση ενός διαδόχου ήταν σημαντική ή πολύ σημαντική για την επιχείρησή τους, ενώ το 59% δήλωσε ότι η επόμενη γενεά έχει ήδη τοποθετηθεί σε διευθυντικές θέσεις. Τέλος, ο καθορισμός σωστών δομών και διαδικασιών χρηστής διακυβέρνησης αποτελεί βασικό ζήτημα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Κύπρο, καθώς το 96% των ερωτηθέντων το θεωρεί σημαντικό ή πολύ σημαντικό.

Ο κ. Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις διένυσαν άλλο ένα απαιτητικό έτος το 2017 και παραμένουν πολύ αισιόδοξες για το μέλλον. Σχετικά με τις κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τις απασχολούν κυρίως τρία μεγάλα ζητήματα, τα οποία εντόπισε η έρευνα: να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων της οικογένειας και αυτών των επιχειρήσεων, να τεθούν οι σωστές δομές και διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης και να μεθοδευθεί η παροχή ισορροπημένης και ορθής εκπαίδευσης του διαδόχου πριν τη διαδοχή».