ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Cytanet ενημερώνει και συμβουλεύει - Πολιτική για spam μηνύματα

12:49 - 17.10.2017

Η Cyta ενημερώνει για την πολιτική που εφαρμόζει η Cytanet, σε σχέση με spam μηνύματα που αποστέλλονται από πελάτες μας.

Τα spam μηνύματα αφορούν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα εταιρειών, που αποστέλλονται μαζικά, χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη ή μηνύματα με κακόβουλο περιεχόμενο. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να στέλλονται μέσω του λογαριασμού/εξοπλισμού πελατών μας από τον ίδιο τον πελάτη ή εν αγνοία του, μέσω κάποιου κακόβουλου λογισμικού.

Στις περιπτώσεις που γίνει αντιληπτή η αποστολή τέτοιων μηνυμάτων από πελάτη μας, αυτός ειδοποιείται άμεσα και, ταυτόχρονα διακόπτεται η δυνατότητά του για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Cytanet μέχρις ότου σταματήσει ή επιλύσει το πρόβλημα του. Η διακοπή της υπηρεσίας προκύπτει από τα άρθρα 10 και 17 (1) (β) του νόμου «Ο Περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2004 (Ν. 156(I)/2004)», όπως επίσης και από τους όρους 16 και 18 των Ειδικών Όρων Cytanet – Internet.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πελάτης επανειλημμένα (μέχρι και τρείς φορές) αποστέλλει spam μηνύματα, διακόπτεται μόνιμα η δυνατότητά του για αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της Cytanet.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε, χωρίς χρέωση, με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cyta, στο 132.