BUSINESS ADS NEWS

Οι ευρωπαϊκές και κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν αισιόδοξες και επενδύουν στην καινοτομία

Μετά από αρκετά χρόνια βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων, οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία και αναζητούν νέους τρόπους για να αξιοποιήσουν τη δυναμική της επιτυχίας τους, συμπεριλαμβανομένης της επανεπένδυσης των κερδών στην επιχείρηση. Από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα, το 64% ανέφερε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) ανέφερε πως σχεδιάζει να επεκτείνει και να διαφοροποιήσει τα προϊόντα του για να φτάσει στη μελλοντική ανάπτυξη - περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (54%) σχεδιάζουν να επεκταθούν σε νέες αγορές. Μια από τις βασικές στρατηγικές που αναδείχθηκαν στο δρόμο προς επίτευξη της ανάπτυξης είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας. Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, το 86% των ερωτηθέντων δήλωσε πως επενδύει στις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης, το 83% στην καινοτομία και την τεχνολογία και το 81% στις προσλήψεις και στην κατάρτιση του ανθρώπινου του δυναμικού. Στον ολοένα πιο ψηφιακό και τεχνολογικά εξαρτημένο κόσμο που ζούμε σήμερα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη για νέες δεξιότητες και ικανότητες σε επίπεδο ηγεσίας - το ένα τρίτο των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο πρόσληψης εξωτερικού διευθύνοντα συμβούλου.

Ο κ. Jonathan Lavender, επικεφαλής της KPMG Enterprise παγκόσμια και Co-Chair της Global KPMG Enterprise Business Family δήλωσε: «Παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος το περασμένο έτος, καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. Το επόμενο βήμα απαιτεί κλιμάκωση των λειτουργιών τους, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας και χρήζει λεπτού χειρισμού. Καθώς δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια σκηνή, θα τεθούν αντιμέτωπες με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Αυτός ο αυξημένος ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης τους».

Το επίπεδο αισιοδοξίας των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη, με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί αξιοσημείωτη εξαίρεση και να καταγράφει πτώση από 83% το 2017 σε 68% των ερωτηθέντων φέτος. Με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το Brexit, τον αυξανόμενο προστατευτισμό και τις διφορούμενες εμπορικές συνομιλίες στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής, οι οικογενειακές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ατενίζουν το μέλλον επιφυλακτικά. Ωστόσο, γενικά οι οικογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης δηλώνουν συγκρατημένη αισιοδοξία και ακολουθώντας μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αφενός μεριμνούν για την απόκτηση ταλέντων και αφετέρου συνεχίζουν τις προσπάθειες για εξορθολογισμό των διαδικασιών λήψης αποφάσεων· με αυτό τον τρόπο θέλουν να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν την ευελιξία να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

«Ο πόλεμος για απόκτηση ταλέντων» κατέλαβε την πρώτη θέση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις (53%). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε εμφανώς, από 43% το 2017 και 37% το 2016. Μεταξύ των προκλήσεων που αναφέρθηκαν φέτος ήταν το αυξημένο κόστος εργασίας και η πολιτική αβεβαιότητα (και τα δύο 36% των ερωτηθέντων), καθώς και το αυξημένο εποπτικό πλαίσιο με τις συνεχείς αλλαγές του (32%). Επιπρόσθετα, τα στοιχεία δείχνουν πως η διεθνής επέκταση των ευρωπαϊκών οικογενειακών επιχειρήσεων έχει προς το παρόν καθηλωθεί. Στη φετινή έρευνα, μόνο το 36% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αυξήθηκαν οι δραστηριότητες του στο εξωτερικό κατά το τελευταίο έτος - σε σύγκριση με 44% το 2017 και 65% το 2016.

Ο κ. Jesús Casado Navarro-Rubio, Γενικός Γραμματέας του European Family Businesses, δήλωσε: «Καθώς οι οικογενειακές επιχειρήσεις αναπτύσσονται, είναι ολοένα και πιο σημαντικό να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, μακριά από τα όρια της οικογένειας. Αυτό ισχύει συχνότερα στις περιπτώσεις εξειδικευμένων ρόλων σε ιδιαίτερους τομείς, όπως η ψηφιακή καινοτομία ή ακόμα και σε βασικούς ρόλους σε επίπεδο παραγωγής ή συναρμολόγησης. Δυστυχώς, οι ρόλοι αυτοί είναι ολοένα και πιο δύσκολο να πληρωθούν. Το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής».

Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα από τα ειδικά στοιχεία των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων, το 79% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως εμπιστεύονται την οικονομική προοπτική της επιχείρησης τους για τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 73% ανέφερε αύξηση του κύκλου των εργασιών τους κατά το προηγούμενο έτος· ποσοστό 45% έχουν αυξήσει το προσωπικό τους. Επιπλέον, το 21% των οικογενειακών επιχειρήσεων αύξησαν τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό, ενώ το 27% κατάφερε να τις διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο. Το 34% των ερωτηθέντων ανέφεραν τον αυξημένο κύκλο εργασιών και το 23% τη βελτίωση της κερδοφορίας, ως τις δύο κύριες προτεραιότητες για τα επόμενα δύο χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα σημερινά στρατηγικά σχέδια των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν επενδύσεις σε καινοτομία και νέες τεχνολογίες (82%) και επενδύσεις σε προσλήψεις και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού (79%).

Όπως και πέρσι, το 23% των ερωτηθέντων ανέφερε τον αυξημένο ανταγωνισμό ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Επιπλέον, ως εντεινόμενες ανησυχίες καταγράφηκαν ο «πόλεμος για απόκτηση ταλέντων» (15%), η μείωση της κερδοφορίας (10%), το αυξημένο κόστος εργασίας (8%) και η πολιτική αβεβαιότητα (8%) συμπεριλαμβανομένου του Brexit· σημειώνεται πως το 79% των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων δεν αισθάνεται ακόμα έτοιμο για το Brexit. Το 67% των ερωτηθέντων ανέφερε τη βιώσιμη ανάπτυξη ως σημαντικό πυλώνα της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης τους, ενώ το 61% εξήρε το ρόλο του διοικητικού τους συμβουλίου, κυρίως λόγω της ανάληψης όλων των θεμάτων που άπτονται των καθημερινών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως το 39% των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού διευθύνοντα συμβούλου που να μην προέρχεται από τους κόλπους της οικογένειας. Το 63% των ερωτηθέντων εξετάζει το ενδεχόμενο να παραδώσει τη διοίκηση (στρατηγική εποπτεία) της επιχείρησης στην επόμενη γενιά, ενώ το 61% δήλωσε ότι η επόμενη γενιά βρίσκεται ήδη εντός της επιχείρησης σε διοικητικές θέσεις. Τέλος, το 52% των ερωτηθέντων αναμένει πως η επιχείρηση του θα διευρυνθεί με οργανική ανάπτυξη μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Ο κ. Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος και επικεφαλής οικογενειακών επιχειρήσεων της KPMG Κύπρου, δήλωσε: «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι αισιόδοξες για το μέλλον, αλλά πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτες, να καινοτομούν ταχύτερα και να βρουν τους τρόπους για να προσελκύουν κορυφαία ταλέντα, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Σε ό,τι αφορά τις κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις, τις απασχολούν κυρίως τρία μεγάλα ζητήματα: ο αυξημένος ανταγωνισμός, ο «πόλεμος για απόκτηση ταλέντων»/πρόσληψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η μείωση της κερδοφορίας».