ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Εξοικονόμηση χρήματος μέσω της διαχείρισης απορριμμάτων στα «πράσινα σημεία»

12:45 - 05.08.2019

Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα και συνάμα πιο επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης Γη. Ένα πρόβλημα που ξεκινάει -πρωτίστως- από ατομικό, συνεχίζει σε τοπικό και καταλήγει σε εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Της Στέφανης Γεωργίου

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών «Η διαχείριση των στερεών οικιακών αποβλήτων αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την Κύπρο, αφενός μεν για την εξασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφετέρου δε, για την υιοθέτηση των σχετικών οδηγιών περί περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα αυτό».

Παρά την αυξητική τάση στα ποσοστά ανακύκλωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η καταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε και ο τρόπος ζωής μας συνεχίζουν να παράγουν υπέρογκες ποσότητες αποβλήτων, τα οποία μέχρι πρόσφατα κατέληγαν στις χωματερές και δυστυχώς μέχρι και σήμερα πεταμένα στο απέναντι πεζοδρόμιο ή χωράφι.

Οι δήμαρχοι της Λευκωσίας συναντήθηκαν την Παρασκευή, 02/08 με τον Υπουργό Γεωργίας για να συζητήσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαχείριση των σκυβάλων, μετά το κλείσιμο του Κοτσιάτη, με κυριότερα από αυτά το αυξημένο κόστος μεταφοράς των σκουπιδιών στη Μονάδα Ολικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) Κόσιης, αλλά και την συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη απόρριψη σκυβάλων από τους πολίτες σε «ελεύθερους χώρους» στους δήμους.

Το Υπουργείο Γεωργίας απάντησε θετικά στην έκκληση των δήμων για την οικονομική ενίσχυσή τους, ώστε να ανταπεξέλθουν στη μεταβατική περίοδο που δημιουργείται με την αλλαγή της φιλοσοφίας στη διαχείριση των αποβλήτων.

Μετά τη σύσκεψη αποφασίστηκαν νέες δράσεις οι οποίες θα επικεντρώνονται στην δημιουργία περισσότερων πράσινων σημείων στου δήμους, στην ανάληψη εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνδυασμό με αποτρεπτικά πρόστιμα (για παράνομη απόρριψη σκουπιδιών σε ελεύθερους χώρους ανέρχεται από 85 ευρώ μέχρι και 4000 ευρώ) από τους δήμους και στη λειτουργία του διαμετακομιστικού σταθμού στη Λευκωσία, όπου τα σκυβαλοφόρα των δήμων θα μπορούν να παίρνουν τα σκουπίδια για να μεταφερθούν στη συνέχεια στην Κόσιη.

Το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης, «ελεύθερης» και παράνομης απόρριψης οικιακών αποβλήτων από τους πολίτες, σε διάφορα σημεία στο αστικό και φυσικό περιβάλλον, παραμένει παρά τη λειτουργία των πράσινων σημείων σε όλες τις πόλεις από τον περασμένο Μάρτιο.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση (02/08) ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, τόνισε ότι είναι σημαντικό «οι δημότες να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να πετάνε ότι φτάσουν στο διπλανό οικόπεδο, δημιουργώντας πολύ άσχημες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την πόλη».

Με την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα επιβλαβής χημικές ενώσεις (όπως διοξίνες και φουράνια), που μπορούν να προκαλέσουν καρκινογένεση από την εισπνοή. Αυτές οι χημικές ουσίες επικάθονται στο έδαφος, στα φυτά, στο νερό και έτσι εισάγονται στην τροφική αλυσίδα – καταλήγοντας στους οργανισμούς μας.

Επομένως, η διαχείρισή των απορριμμάτων δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικής σημασίας πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα για την δημόσια υγεία.

Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι να κατανοήσουμε ότι με την διαχείριση των απορριμμάτων μπορεί να συνεισφέρουμε και στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, καθώς και ενέργειας. Μιας και για την παραγωγή των περισσότερων απορριμμάτων χρησιμοποιούνται οι φυσικοί πόροι (π.χ. ενέργεια, νερό, πετρέλαιο, ξυλεία, άνθρακας, κ.ά.), αυξάνοντας έτσι τον βαθμό ρύπανσης.

Ιδανικά, ο περιορισμός της «καταναλωτικής φρενίτιδας» της κοινωνίας, θα μπορούσε να συμβάλει στην μείωση αυτών των επιπτώσεων, καθώς και στην εξοικονόμηση χρόνου - χρήματος που δαπανούνται για την κατασκευή προϊόντων. Παρόλ’ αυτά, αυτό μοιάζει ανέφικτο.

Η περιβαλλοντικά προτιμητέα εναλλακτική λύση - σε σχέση με άλλες μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, που είναι πιο εφικτή, αποδοτική και ωφέλιμη προς το περιβάλλον είναι η ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Η κατασκευή, δηλαδή, νέων προϊόντων μέσω της ανακύκλωσης των ήδη χρησιμοποιημένων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, βάσει νόμου, επαναχρησιμοποίηση ορίζεται κάθε διεργασία, με την οποία συσκευασίες πολλαπλής χρήσης ή άλλα αγαθά επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί.
Σκοπός της διαχείρισης απορριμμάτων είναι η συλλογή, επεξεργασία ή καταστροφή των απορριμμάτων κατά τον ευνοϊκότερο για το περιβάλλον τρόπο, η μείωση της παραγωγής τους, η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση διαφόρων προϊόντων.

Πράσινα σημεία - Τι πετάμε και πού;

Τα πράσινα σημεία είναι χώροι στους οποίους οι πολίτες μπορούν να αφήνουν απόβλητα οικιακής προέλευσης και σε καμία περίπτωση για απόβλητα από εμπορικές, γεωργικές, εργολήπτες ή βιομηχανίες δραστηριότητες. Η λειτουργία τους βοηθά εκτός από τη μείωση της παράνομης και ανεξέλεγκτης ρίψη τέτοιων αποβλήτων στη φύση και στην εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης (π.χ. ανακύκλωση).

Ρεύματα απορριμμάτων τα οποία διαχειρίζονται στα πράσινα σημεία:

Αδρανή-μπάζα, πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα, στρώματα, χαλιά, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κλαδέματα, πλαστικά δοχεία και άλλες πλαστικές συσκευασίες, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μεταλλικά αντικείμενα (όπως καλοριφέρ), ξύλο, υφάσματα, παιγνίδια, ακτινογραφίες, θερμόμετρα, φάρμακα, λαμπτήρες, υλικά καθαρισμού, μπογιές, μελάνια, κόλλες, τηγανέλαια, μπαταρίες οχημάτων και μπαταρίες οικιακής και βιομηχανικής χρήσης, φορητές μπαταρίες, άχρηστα για ταφή.

Σύμφωνα με τη διαδικασία απόθεσης των σκυβάλων ο πολίτης εισέρχεται με το όχημά του στα πράσινα σημεία και αφήνει τα σκουπίδια που μεταφέρει στα σκιπ που βρίσκονται παραταγμένα στον χώρο (και φέρουν ειδική σήμανση για το είδος των αποβλήτων που μπορούν να δεχτούν).

Τα πράσινα σημεία στην επαρχία Λευκωσίας βρίσκονται στην περιοχή Εργατών, Κοκκινοτριμιθιάς, Περιστερώνας, Αστρομερίτη, Ληνού, Αλάμπρας, Στροβόλου και στην περιοχή Μαλούντας. Όπως σημείωσε ο δήμαρχος, οι ανάγκες για τη Λευκωσία ανέρχονται σε 30 πράσινα σημεία – κι όχι οκτώ- και προς αυτή την κατεύθυνση καταβάλλονται προσπάθειες για να πειστεί το κράτος.

Το ωράριο λειτουργίας των πράσινων σημείων για την καλοκαιρινή περίοδο (Απρίλιο με Σεπτέμβριο) είναι Δευτέρα – Σάββατο 09:00 – 20:00 και Κυριακή 09:00 – 14:00.