ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Έμφαση στη ναυτιλία, ισχυροποίηση της οικονομίας - Γράφει ο Γιάννος Λακκοτρύπης

09:40 - 26.04.2019

Η ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν καταλύτη της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας για την Ευρώπη.

 

Γράφει ο Γιάννος Λακκοτρύπης* 

*Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΔΗ.ΠΑ

Διευκολύνει το εμπόριο και τις μεταφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, διασφαλίζει την ασφάλεια παροχής ενέργειας, τροφίμων και αγαθών και αποτελεί το κυριότερο όχημα των Ευρωπαϊκών εισαγωγών και εξαγωγών σε ολόκληρο τον κόσμο. Σχεδόν 90% του Ευρωπαϊκού εμπορίου εξωτερικού φορτίου είναι θαλάσσιο.

Κάποιες στατιστικές για την κοινωνικοοικονομική σημασία της Ναυτιλίας για την Ευρώπη:

 • 40% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου ελέγχεται από Ευρωπαίους πλοιοκτήτες
 • Η Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Βιομηχανία άμεσα, έμμεσα ή ως παράγωγο προσφέρει αξία ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή οικονομία
 • 2.1 εκατομμύρια άτομα εργάζονται άμεσα ή έμμεσα στην Ευρωπαϊκή Ναυτιλιακή Βιομηχανία σε θάλασσα και ξηρά.
 • Η παραγωγικότητα/ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας ανά εργαζόμενο είναι 89,000 ευρώ – μεγαλύτερο από άλλους και από το μέσο όρο στην ΕΕ.

Οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων αποτελούν το ένα τρίτο των ενδο-ευρωπαϊκών ανταλλαγών προϊόντων. Η διασφάλιση της ποιότητα ζωής των Ευρωπαϊκών νησιών εξαρτάται από τις καλές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 400 εκατομμύρια επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε Ευρωπαϊκά λιμάνια. Γενικά, η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί μια σημαντική πηγή εργοδότησης και εισοδήματος για την Ευρωπαϊκή οικονομία.     

 • Επιθυμούμε να θωρακίσουμε την Ευρώπη με αυστηρούς κανονισμούς ασφάλειας, αποτρέποντας την παρα-ναυτιλία, μειώνοντας το ρίσκο σοβαρών ναυτιλιακών ατυχημάτων και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορες.
 • Να συμβάλουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας μέσω ψηφιοποίησης ναυτιλιακών υπηρεσιών.
 • Nα εργαστούμε ενάντια στην πειρατεία και τις ναυτιλιακές τρομοκρατικές απειλές.
 •  Να φροντίσουμε για τις συνθήκες εργασίας, τα θέματα ασφάλειας και υγείας και τη ρύθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ναυτικών.
 • Να κατοχυρώσουμε τη βέλτιστη προστασία των πολιτών, των χρηστών θαλάσσιων μέσων μεταφοράς, διασφαλίζοντας τις συνθήκες μεταφοράς, φροντίζοντας τα δικαιώματα των επιβατών και εξετάζοντας την ποιότητα των δημόσιων μεταφορών.

Η Κύπρος αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο στόλο και είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην ΕΕ. Σημαντικά ζητήματα τα οποία οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές πρέπει να προωθήσουν είναι:

• Η διατήρηση και ανανέωση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου στη ναυτιλία από την ΕΕ για μια νέα περίοδο από το 2020-2029.

• Η άρση του Τουρκικού Εμπάργκο στα Κυπριακά Πλοία

• Προώθηση/χρηματοδότηση από ΕΕ θαλάσσιας σύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας

• Συμμετοχή Κυπρίων Ευρωβουλευτών στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου για συνεχή ενημέρωση και στήριξη σε θέματα Ναυτιλίας

H ΕΕ πρέπει να έχει ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ναυτιλιακή πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από χώρες εκτός της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα η ΕΕ πρέπει να διερευνά συνεχώς πιθανότητες για περαιτέρω ενίσχυση του επιχειρηματικού πλαισίου και να αποφεύγει πολιτικές που θα λειτουργούν αρνητικά προς την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. 

Καίρια σημεία 

 • Η Διατύπωση μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής προς καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας στο παγκόσμιο σκηνικό
 •  Επαναπροσέγγιση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων για δημιουργία πραγματικών θαλάσσιων διαδρομών.
 • Προώθηση θέσεων εργασίας στη ναυτιλία (θαλάσσιες και χερσαίες)
 •  Βιωσιμότητα και καινοτομία
 •  Ασφάλεια και προστασία
 •  Ποιοτικότερους και εξυπνότερους κανονισμούς στη ναυτιλία

Η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών ρύπων από την Ναυτιλία, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία και το ευρύτερο ναυτιλιακό σύμπλεγμα στις ερευνητικές προσπάθειες και συντονίζοντας τις, με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για την εξεύρεση των πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών μεθόδων για μείωση των εκπομπών ρύπων από τα πλοία.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναγνωρίσουν την αξία της Ναυτιλίας στην Ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία και να δημιουργήσουν ξεχωριστή θέση Επιτρόπου με αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ναυτιλία.