ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ανταλλαγή τραπεζικών πληροφοριών και φορολογική αμνηστία

08:10 - 09.02.2017

'Οπως είναι ήδη γνωστό μέσω του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), 101 κράτη έχουν ήδη συμφωνήσει να συνεργαστούν μεταξύ τους για την ανταλλαγή πληροφοριών, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, υπάρχει δε μεγάλη πίεση και στα υπόλοιπα κράτη να συμφωνήσουν επίσης.

 

'Εχει συμφωνηθεί ένα πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών για εισοδήματα που κερδίζουν αυτά τα πρόσωπα (φυσικά και νομικά), γνωστό ως CRS (Common Reporting Standard). Το CRS μαζί με το αντίστοιχο των ΗΠΑ, γνωστό ως FATCA, έχουν στόχο να περιορίσουν την εσκεμμένη ή και ακόμη άθελη αποφυγή πληρωμής του οφειλόμενου φόρου που οφείλεται πάνω στα εισοδήματα αυτά.

'Ολες οι τράπεζες και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που εδρεύουν σε αυτά τα 101 κράτη οφείλουν να έχουν πλήρη στοιχεία για όλους τους πελάτες τους. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται επίσης και αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη φορολογική κατοικία αυτών των φυσικών και νομικών προσώπων. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κλείσουν τους λογαριασμούς όλων των πελατών τους που δεν δίνουν τα στοιχεία αυτά ή/και δεν συνεργάζονται.

Οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ταξινομήσουν τα στοιχεία αυτά κατά φορολογική κατοικία (tax residence) και επίσης να τα παραδώσουν στις φορολογικές αρχές της χώρας τους που με τη σειρά της θα αποστείλει τα στοιχεία αυτά στις φορολογικές αρχές των άλλων χωρών.

Σε πρώτο στάδιο οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να δίνουν το υπόλοιπο όλων των τραπεζικών λογαριασμών στο τέλος κάθε έτους και το σύνολο των τόκων που πιστώθηκαν στον κάθε λογαριασμό. Μετά από 2-3 χρόνια θα δίνονται και πληροφορίες για όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα ποσά, αρχικά πάνω από €100.000 και μετά από λίγα χρόνια πάνω από €10.000.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προτίθεται να πείσει όλα τα κράτη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και για ακίνητη περιουσία που κατέχουν στην χώρα τους φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών.

Επομένως, οι κυπριακές φορολογικές αρχές, όταν στο τέλος του έτους 2017 πάρουν στοιχεία για τα εισοδήματα και τα κεφάλαια που είχαν το 2016 φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου στο εξωτερικό, οι καταστάσεις αυτές θα συμπεριλαμβάνουν χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα χρειαστούν πολλές δεκάδες φοροθέτες να εξετάσουν τις υποθέσεις αυτές, να ελέγξουν τα στοιχεία και να τα ταυτοποιήσουν με τους φορολογικούς φακέλους των φορολογούμενων. Θα πρέπει να σταλούν επιστολές στους φορολογούμενους με τις οποίες να ζητούν διευκρινήσεις ή και πρόσθετα στοιχεία για να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν παραλήψεις στις δηλώσεις των εισοδημάτων αυτών. Θα εκδοθούν φορολογίες, θα γίνουν ενστάσεις, θα περάσουν τουλάχιστον 2-4 χρόνια για την εξέταση τους.

Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουν και όλες οι άλλες χώρες. Αρκετές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Jersey, Αργεντινή, επέλεξαν ένα άλλο πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. 'Έδωσαν την ευκαιρία στους φορολογούμενους κάτοικους της χώρας τους να προβούν σε εθελοντικές δηλώσεις, οποιωνδήποτε εισοδημάτων ή και κεφαλαίων που παρέλειψαν να δηλώσουν και να πληρώσουν με αυτοφορολογία ένα προσυμφωνημένο ποσοστό φόρου. Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν να εισπράξουν άμεσα, γρήγορα και χωρίς μεγάλα διοικητικά έξοδα, φόρους που θα

έπαιρνε χρόνια να εισπράξουν και ταυτόχρονα να βεβαιωθούν ότι στο μέλλον τα εισοδήματα/κεφάλαια θα δηλώνονται και θα φορολογούνται με βάση τους νόμους της πολιτείας.

Φυσικά υπάρχει και το ηθικό μέρος, γιατί κάποιοι να φορολογούνται κανονικά και άλλοι να επωφελούνται από αμνηστία; Στην Κύπρο, η τελευταία φορά που έγινε φορολογική αμνηστία ήταν το 2004 για κεφάλαια και εισοδήματα που λήφθηκαν μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2002.

Το κράτος χρειάζεται άμεσα χρήματα για να μειώσει το κυβερνητικό χρέος. Η συμφωνία για ανταλλαγή πληροφοριών, CRS, θα αναγκάσει το 99% των φορολογουμένων να δηλώσει τα εισοδήματά του. Εάν η Κύπρος προχωρήσει στη νομοθεσία φορολογικής αμνηστίας, όπως έγινε και στις άλλες χώρες, σίγουρα θα πρέπει να είναι και η τελευταία φορά.

Το κράτος, θα πρέπει, αντικειμενικά και ανεξάρτητα, να αποφασίσουν τί είναι καλύτερο για το κυπριακό κράτος, να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία στους φορολογούμενους να δηλώσουν τα εισοδήματα και κεφάλαια που δεν έχουν δηλώσει προηγουμένως. Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα εισπράξει άμεσα πολλά εκατομμύρια ή να περιμένει χρόνια, να απασχοληθούν δεκάδες φοροθέτες, για να εισπραχθούν ίσως τα ίδια ποσά.

Η απόφαση είναι δική σας.
Πανίκος Γ. Λοΐζου, KPMG Limited, Διοικητικός Σύμβουλος, Υπεύθυνος Συνέταιρος Γραφείου Λεμεσού