ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Λειτουργία Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο

11:08 - 03.02.2017

Ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας δραστηριότητας.

Η συνεχής αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών διατηρεί την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και αποφέρει σημαντικά έσοδα τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στα κρατικά ταμεία.

Η ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα, εκτός από τη σημαντική επένδυση που απαιτείται, προϋποθέτει και τη δημιουργία της ανάλογης κουλτούρας στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, καθώς και υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό η κυπριακή κυβέρνηση προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή και λειτουργία Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο. Τέτοια πάρκα έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός όπως στις ΗΠΑ και την Κίνα. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το Silicon Valley στην Αμερική, το οποίο αποτελεί φυτώριο νέων τεχνολογιών και προϊόντων και στο οποίο είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις κολοσσοί, διεθνούς εμβέλειας. Η επιτυχία τέτοιων πρωτοβουλιών έρχεται σταδιακά μέσα από την οικονομία της γνώσης και την εμπέδωση σωστής νοοτροπίας γύρω από την έρευνα και την τεχνολογία.

Τα οφέλη για την Κύπρο αναμένεται να είναι πολλαπλά από τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου και σίγουρα δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Αν κάποιος αναλύσει τα θετικά από τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του, θα μπορούσε να πει ότι σημαντικός αριθμός εργαζομένων θα εργοδοτηθεί για την κατασκευή του. Αυτό θα περιορίσει το φαινόμενο της ανεργίας στη χώρα, ενώ τα κεφάλαια που θα μεταφερθούν από το εξωτερικό αναμένεται να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, τα νοικοκυριά και κατ’ επέκταση την κατανάλωση.

Επιπλέον, αναμένεται να εμπλουτιστεί ο τομέας με σημαντική εμπειρογνωμοσύνη από το εξωτερικό, αφού ο ενδιαφερόμενος επενδυτής ήδη διαθέτει και λειτουργεί τέτοια πάρκα στο εξωτερικό. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να διασφαλίσει την επιτυχία και τη βιωσιμότητα του έργου. Ακόμη, η λειτουργία του πάρκου αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε νέους Κύπριους επιστήμονες να εργοδοτηθούν στην Κύπρο, σταματώντας με αυτό τον τρόπο τη μετανάστευσή τους προς το εξωτερικό.

Η ερευνητική δραστηριότητα συνδέεται πολλές φορές με την τεχνολογία και την πληροφορική, κυρίως όσον αφορά λογισμικά προγράμματα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς στους οποίους γίνονται τέτοιες δραστηριότητες. Στην περίπτωση της Κύπρου αναμένεται να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της χώρας και ο τοπικός χαρακτήρας, όπως για παράδειγμα η ηλιοφάνεια, ενισχύοντας τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η παρουσία τέτοιων υποδομών αναμένεται να βάλει την Κύπρο στον διεθνή χάρτη της έρευνας και της καινοτομίας και θα δώσει ακόμη μία επιλογή στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο τομέα. Αναμένεται η προσέλκυση επιστημόνων, ερευνητών αλλά και φοιτητών κάτι που θα αναβαθμίσει στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό σύστημα της χώρας. Η κάθοδος αυτών των ατόμων θα δημιουργήσει ανάγκες σε στέγαση καθώς και διαμονής μικρής διάρκειας, ενισχύοντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο έχει ως ένα από τους κύριους στόχους τους την εμπορική εκμετάλλευση των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παράγονται. Αυτό σημαίνει διασφάλιση των εμπορικών σημάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, κάτι που θα ενισχύσει τον τομέα των υπηρεσιών.

Κύριοι χρηματοδότες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους χώρους είναι είτε επενδυτές, οι οποίοι ευελπιστούν στην εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων που θα

αναπτυχθούν, ώστε να πωλήσουν τις μετοχές τους με κέρδος (business angels) ίσως και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας σε κάποιο χρηματιστήριο, είτε υφιστάμενες εταιρείες στην προσπάθειά τους για εμπλουτισμό και εκσυγχρονισμό των προϊόντων τους.

Η Κύπρος διαθέτει ένα ελκυστικό φορολογικό πακέτο (το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση) τόσο για τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας όσο και για τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν στην Κύπρο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η χώρα μας λόγω της γεωγραφικής της θέσης (στο μέσο τριών ηπείρων, δίπλα στο Ισραήλ που αποτελεί χώρα - μοντέλο στον κλάδο και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει την εύκολη διακίνηση προϊόντων στην Ευρώπη) μπορεί να αποτελέσει κέντρο έρευνας, και η δημιουργία του συγκεκριμένου πάρκου ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τάσος Γιασεμίδης, KPMG Limited