ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο τουρισμός ενισχύεται αν και απαιτείται μακροχρόνιος σχεδιασμός

10:13 - 08.06.2016

Είναι ξεκάθαρο, από τα μέχρι τώρα στατιστικά στοιχεία, ότι ο τομέας του τουρισμού θα παρουσιάσει το 2016 μια από τις καλύτερες αποδόσεις.

Η αύξηση στον αριθμό των τουριστών συνεχίζεται, με ανάλογα οφέλη για την κυπριακή οικονομία.

Ο τουρισμός ήταν ένας από τους τομείς που άντεξε στην κρίση και μαζί με τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τη ναυτιλία αποτέλεσαν, ίσως, τους σημαντικότερους πυλώνες αναχαίτισης της ύφεσης.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος τομέας, όπως και ο τομέας των ακινήτων, παρουσιάζουν προβλήματα υψηλής μόχλευσης, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη για προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Ο τομέας παρουσιάζει υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτι που εμποδίζει την περαιτέρω ενίσχυση του μέσω νέων χρηματοδοτήσεων.


Τονίζεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα, με εξαγορές ξενοδοχειακών μονάδων, ανακαινίσεις και ανέγερση νέων μονάδων μέσω της εμπλοκής διεθνών φορέων. Επιπλέον, υπάρχουν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και διαδικασίες για επενδύσεις σε υφιστάμενα ξενοδοχεία, καθώς και για ανέγερση νέων πολυτελών μονάδων.


Η ανάκαμψη που παρουσιάζει ο τομέας, η οποία αναμένεται να συνεχίσει τουλάχιστον για το 2016, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξελίξεις της γύρω περιοχής, δηλαδή τις πολεμικές συρράξεις, την τρομοκρατία, καθώς και την πολιτική αστάθεια. Όμως, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε αυτή τη συγκυρία και να την εκμεταλλευτούμε, ώστε τα οφέλη για τον τομέα να είναι μακροπρόθεσμα.


Η Κύπρος διαθέτει ικανοποιητικού επιπέδου τουριστικό προϊόν αλλά απουσιάζει ένας ολοκληρωμένος μακροχρόνιος τουριστικός σχεδιασμός. Οι επιχειρηματίες του κλάδου καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών. Ωστόσο, ο συντονισμός των ενεργειών όλων των αρμόδιων φορέων θα είχε, σίγουρα, θετικότερα και καλύτερα αποτελέσματα.


Εδώ και πολλά χρόνια ακούμε για άλλες μορφές τουρισμού όπως ιατρικός, αθλητικός, συνεδριακός ή θρησκευτικός. Μέχρι τώρα δεν έγιναν πολλά, παρ’ όλο που υπήρξαν πρωτοβουλίες για δημιουργία στην Κύπρο εγκαταστάσεων ιατρικής θεραπείας συγκεκριμένων ασθενειών, φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και αισθητικής ιατρικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζουν να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την προσέλκυση αθλητικών ομάδων με σκοπό την προετοιμασία τους στην Κύπρο, ενώ συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς και η προώθηση της Κύπρου ως χώρου διεξαγωγής συνεδρίων. Το σημαντικό είναι να υπάρξει θετική κατάληξη σε όλες αυτές τις ενέργειες.


Ρίχνοντας μια ματιά στη γραφική παράσταση που αποτυπώνει τον αριθμό των νέων αφίξεων των τουριστών, μπορεί να επισημάνει κανείς εύκολα την εποχικότητα του τομέα του τουρισμού. Το μεγάλο στοίχημα ήταν και παραμένει η επέκταση της τουριστικής περιόδου.


Η δημιουργία των μαρίνων, των γηπέδων γκολφ, καθώς και η αδειοδότηση του καζίνου θέρετρου αναμένεται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Οι απευθείας πτήσεις από χώρες με έντονο «τουριστικό εξαγωγικό χαρακτήρα», όπως είναι για παράδειγμα η Κίνα, θα ενισχύσουν σημαντικά το τουριστικό ρεύμα.


Η απουσία ελκυστικού χειμερινού τουριστικού προϊόντος οδηγεί στην εποχικότητα και την αναστολή των εργασιών ξενοδοχειακών μονάδων με όλα τα συνεπακόλουθα, όπως η αδρανοποίηση του προσωπικού για μεγάλο χρονικό διάστημα και η αύξηση των εξόδων συντήρησης.  


Πέραν των πιο πάνω, στόχος θα πρέπει να είναι και η αύξηση των χρημάτων που δαπανούνται από τους τουρίστες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο, δηλαδή η προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισμού. Αυτό θα γίνει με την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος της χώρας και των υπηρεσιών που προσφέρονται. 


Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων και η δημιουργία συνεργειών με άλλους τομείς, όπως των κατασκευών και της ενέργειας, αναμένεται να μειώσει το κόστος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα παραχώρησης πιο ελκυστικών τουριστικών πακέτων.
Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, μα πάνω από όλα υλοποιήσιμης στρατηγικής (βρίσκεται υπό διαμόρφωση) για τον τουρισμό είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία. Είναι απαραίτητο όπως εξεταστούν οι τάσεις στη διεθνή αγορά, οι ενέργειες άλλων τουριστικών προορισμών και οι ανάγκες των τουριστών. 


Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικό να υπάρξει δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως για παράδειγμα η βελτίωση του οδικού δικτύου και η εύκολη πρόσβαση σε τουριστικούς χώρους. Τέλος, η δημιουργία της σωστής κουλτούρας θα ενισχύσει την Κύπρο ως τουριστικό προορισμό, εφόσον τα θετικά σχόλια όσων επισκέφτηκαν την Κύπρο θα αποτελέσει την καλύτερη διαφήμιση.