ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Κύπρος και ενεργειακή ασφάλεια

06:03 - 30.04.2016

Η σημερινή πραγματικότητα του ενεργειακού στίβου της Κυπριακής Δημοκρατίας υπαγορεύεται από τις πρόσφατες ανακαλύψεις των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Το νέο τοπίο που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή θα γίνει ο προπομπός θετικών εξελίξεων τα επόμενα χρόνια. Το πλαίσιο του τομέα της ενέργειας, ειδικότερα σε τέτοιο βαθμό, είναι μία νεότευκτη εμπειρία για την Κύπρο και ακομα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Το σθεναρό ενδιαφέρον που δείχνουν διάφορες πολυεθνικές εταιρίες – κολοσσοί για τις επικείμενες εξελίξεις των επομένων ετών, μας κάνει να ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα. 

 Για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε ως κράτος στο μέγιστο τον όποιο θετικό αντίκτυπο των ενεργειακών ανακαλύψεων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, των οποίων όλοι οι Κύπριοι πολίτες θα γίνουν κοινωνοί στα χρόνια που έρχονται, οφείλουμε να τοποθετήσουμε την ατζέντα της ενεργειακής ασφάλειας σε πρώτο πλάνο. Είναι χρέος και υποχρέωση της πολιτείας, των θεσμών αλλά και της κοινωνίας της ίδιας να διαβουλευθεί, να ενημερωθεί, να εκπαιδευθεί και να οργανωθεί, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό, όλοι μαζί να προχωρήσουμε μεθοδικά και συντεταγμένα στην ασφαλή εκμετάλλευση των όσων έχει ο νέο-αναπτυσσόμενος τομές της ενέργειας να μας προσφέρει.

Επομένως, οφείλουμε να κινηθούμε πάνω σε δύο βασικές παραμέτρους: 1) την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, και 2) την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εστιάσει στην διασύνδεση της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής με την οικονομική ανάπτυξη των κρατών - μελών.

Υπό το πρίσμα αυτό, πρέπει να τοποθετήσουμε και εμείς την ενεργειακή μας ασφάλεια σε πρώτο πλάνο για να μπορέσουμε, χωρίς την παρουσία περιττών κινδύνων, να δεχτούμε τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι πρόσφατες ενεργειακές ανακαλύψεις στη Δημοκρατία σε επίπεδο οικονομικής ευφορίας.


 Καθ’ όσον η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πολυσύνθετη έννοια, για την επίτευξή της απαιτείται πολυσυλλεκτική και διατμηματική συνεργασία. Το εργαστήριο μας (Center for Risk, Safety and the Environment) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 2011 και λειτουργεί έκτοτε υπό την εποπτεία του Δρ. Γεωργίου Μπούστρα, καταπιάνεται με την ασφάλεια των εργαζομένων και των υποδομών, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου καθώς και του περιβάλλοντος. Από την ίδρυση του έως και σήμερα έχουμε αναπτύξει ποικίλες συνεργασίες με διάφορους φορείς, και εργαζόμαστε τόσο ερευνητικά όσο και συμβουλευτικά σε στοχευμένα προγράμματα/θεματολογίες με σκοπό (α) την αποτύπωση της κουλτούρας ασφάλειας στις υφιστάμενες ενεργειακές εγκαταστάσεις, (β) την εκτίμηση της τρωτότητας αυτών των εγκαταστάσεων με σκοπό σε κατοπινό στάδιο να διερευνήσουμε πως αυτά τα δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν με τις εξελίξεις που δρομολογούνται.  


 Βασικός σκοπός και στόχος της εργασίας μας είναι η θωράκιση, όχι μόνο μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και από τη συστράτευση και τη συνεργασία επιστημόνων και εξειδικευμένων επαγγελματιών, της ενεργειακής ασφάλειας στο σύνολο – εί δυνατόν – της Κυπριακής Δημοκρατίας, με γνώμονα να επωφεληθούμε τα μέγιστα από το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της «ενέργειας».

Βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με ανώτατα ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και με ιδιωτικούς οργανισμούς, γεγονός που συμβάλλει καταλυτικά στην ενημερωμένη, σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες τεχνικές/τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου αλλά και τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες, τεχνογνωσία που κατέχουμε και παρέχουμε όποτε αυτό μας ζητείται.

Διανύουμε, πλέον, τη χρονική περίοδο κατά την οποία πρέπει να είμαστε όλοι μας ενεργοί, δραστήριοι και έτοιμοι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα μας εξασφαλίσουν ενέργεια και ασφάλεια, οδηγώντας μας στην οικονομική ανάπτυξη των κυπρίων πολιτών και τη συνολική ευημερία της Δημοκρατίας.