ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Τα σχέδια Golden Visas σε Κύπρο και Ευρώπη

07:18 - 23.04.2016

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διάφορες χώρες προωθούν την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό με διάφορα σχέδια παραχωρώντας δικαιώματα όπως αυτό της μόνιμης παραμονής και εργασίας καθώς και της χορήγησης υπηκοότητας αλλιώς γνωστά σαν Golden Visas.

Στην Κύπρο αρχικά το σχέδιο εξασφάλισης ιθαγένειας ξεκίνησε με προϋπόθεση την επένδυση ύψους 28 εκατομμύρια Ευρώ και αφού δεν παρατηρήθηκε αποτέλεσμα μειώθηκε στα 10 Εκατομμύρια Ευρώ και λίγο αργότερα στα 5 Εκατομμύρια Ευρώ.  Αυτό είναι ένα παράδειγμα φτωχού σχεδιασμού και ελλιπής εκτίμησης των οικονομικών δεδομένων της Παγκόσμιας αγοράς με κόστος την στέρηση της οικονομίας από ουσιαστικούς πόρους προερχόμενους από τρίτες χώρες. 


Εδώ είναι χρήσιμο να αναφερθεί βάση έρευνας που διεξήγαγε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κτηματικών Επαγγελμάτων FIABCI, παρόμοια σχέδια προσφέρονται εντώς Ευρωπαϊκής Ένωσης και από   άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία που με 280,000 Ευρώ αγορά ακινήτου ή 1,000,000 Ευρώ κατάθεση παραχωρείται το δικαίωμα μόνιμης παραμονής, στη Βουλγαρία όπου με εγγυημένη επένδυση σε κυβερνητικά ομόλογα ύψους 512,000 Ευρώ παραχωρείται το δικαίωμα μόνιμης παραμονής και τον επόμενο χρόνο με διπλασιασμό της επένδυσης (δηλαδή 1,050,000 Ευρώ σύνολο) λαμβάνεις την Υπηκοότητα, ενώ η Μάλτα με συνολική επένδυση 1,850,000 Ευρώ παραχωρείται η ιθαγένεια (διαβατήριο).   


Τον Μάιο του 2013 η Κυπριακή Κυβέρνηση, και αφού έλαβε υπόψη τους εμπλεκόμενους φορείς της βιομηχανίας καθώς και έγκριτους οικονομικούς αναλυτές επεδίωξε την τόνωση της οικοδομικής βιομηχανίας (17% περίπου του ΑΕΠ) μέσω 2 συγκεκριμένων σχεδίων, αυτό της χορήγησης μόνιμης παραμονής με αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας πέραν των 300,000 Ευρώ και της χορήγησης της Κυπριακής ιθαγένειας μέσω συλλογικής επένδυσης 5 φυσικών προσώπων ύψους 12,500,000 Ευρώ, δηλαδή 2,500,000 Ευρώ ο κάθε συμμετέχοντας.   


Τα εν λόγω σχέδια στην Κύπρο υιοθετήθηκαν αμέσως από τους εμπλεκόμενους της οικοδομικής βιομηχανίας που έκριναν ότι η μόνη πιθανότητα να πετύχουν πωλήσεις ήταν η προσέλκυση επενδύσεων από τρίτες χώρες, αφού η εγχώρια αγορά λόγο της κρίσης και της αδυναμίας των τραπεζών δεν παραχωρούσαν χορήγησης για αγορά ακινήτων ήταν αδύνατη.   


Παρατηρήθηκε από μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κτηματικών Επαγγελμάτων FIABCI, μεγάλο ενδιαφέρων από υπηκόους χωρών της Ρωσικής ομοσπονδίας, της Ουκρανίας, της Κίνας καθώς και από γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής.  Το κύριο κίνητρο των αγοραστών ήταν η εξασφάλιση άδειας παραμονής ή  της Κυπριακής ιθαγένειας που σαν αποτέλεσμα έχουν τη ελεύθερη διακίνηση εντώς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θεωρείτε μειονέκτημα το γεγονός ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος της ζώνης του Σέγκεν.  Σημαντικός παράγοντας παίζει το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου αλλά και η ευκαιρία αγοράς ακινήτου σε χαμηλή συγκριτικά τιμή λόγο της κρίσης.  Σημαντικό κίνητρο επίσης ήταν η απαλλαγή μεταβιβαστικών  τελών για αγορές που φέρουν ΦΠΑ καθώς επίσης και η απαλλαγή καταβολής του Φόρου κεφαλαιουχικών κερδών για αγορές που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31/12/2016.    

Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα και την ανάκαμψη των πωλήσεων ακινήτων και εγχώρια αφού οι Κύπριοι  και οι κοινοτικοί  είχαν πλέων ακόμη 2 σοβαρούς λόγους να επενδύσουν σε ακίνητα.  


Τρία χρόνια μετά ο υπουργός Εσωτερικών κύριος Σωκράτης Χάσικος σε ομιλία του στη επιτροπή Εσωτερικών της βουλής ανέφερε ότι οι εισροές του κράτους από την περίοδο ψήφισης των εν λόγω σχεδίων ανήλθαν στα 2,500,000,000 Ευρώ ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών από τρίτες χώρες παραμένει ενισχυμένο αυξάνοντας τόσο το ρυθμό των πωλήσεων όσο και το ύψος των επενδύσεων.  

Συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2016 οι μεταβιβάσεις ακινήτων αυξήθηκαν σε Παγκύπριο επίπεδο (πλην της Λευκωσίας) κατά μέσω ρυθμό 14% τονώνοντας έτσι την οικοδομική βιομηχανία αλλά και συνάμα την οικονομία γενικότερα αφού ο συγκεκριμένος τομέας τροφοδότη ευρύ φάσμα επαγγελμάτων.  Πέραν από αυτή τη εξέλιξη και σαν αποτέλεσμα οι δήμοι και οι κοινότητες ενισχύθηκαν οικονομικά λόγο της αύξησης των υποστατικών που πλέων χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και το κράτος μέσω των χρεώσεων φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, μεταβιβαστικών τελών και φόρου κεφαλαιουχικών κερδών.   


Σε ένα συνεχή μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου η στασιμότητα και η καθυστέρηση σχεδιασμού και υλοποίησης νέων στόχων πληρώνεται ακριβά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κτηματικών Επαγγελμάτων FIABCI, έχει αναγνωρίσει ουσιαστικά προβλήματα που στο άμεσο μέλλον θα αποδειχτούν ζημιογόνα.  Συγκεκριμένα αναφέρω τη έλλειψη υλοποίησης έργων υποδομής σε όλες τις επαρχίες και την καθυστέρηση στην θέσπιση νέου νόμου για την φορολόγηση της Ακίνητης ιδιοκτησίας.   Δύο σημαντικά θέματα που αυτή τη στιγμή δημιουργούν προβληματισμό και ερωτηματικά τόσο στους εμπλεκόμενους αλλά και στους υποψήφιους αγοραστές, εγχώριους και μη.