ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-MEDIA

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου 'Ναυτιλιακή Κύπρος 2019'

10:42 - 10.10.2019

Ολοκληρώθηκαν σήμερα με επιτυχία οι εργασίες του 16ου συνεδρίου "Ναυτιλιακή Κύπρος 2019" με θέμα «Sea Change» κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν μια σειρά από εξειδικευμένα θέματα που απασχολούν τον ναυτιλιακό κλάδο.

Τα τελικά συμπεράσματα του συνεδρίου ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Συνεδρίου και Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας Κώστας Ιακώβου.

Ο κ. Ιακώβου ανέφερε ότι το υψηλό επίπεδο των ομιλητών και η μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε τους 900 συνέδρους από όλο τον κόσμο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ναυτιλιακά συνέδρια στον κόσμο.

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, κήρυξε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Ο κ. Ιακώβου προέβη σε σύνοψη των συζητήσεων που διεξήχθησαν τις τρεις μέρες του συνεδρίου. Ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι στη συζήτηση του θέματος με τίτλο «Ρυθμιστικά Μέτρα: Προϊόν ανάγκης ή πίεσης;» τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων στη ναυτιλιακή βιομηχανία και η ανάγκη χρήσης τεχνολογίας που θα αυξήσει τη συνδεσιμότητα και την παραγωγικότητα. Σημειώθηκε επίσης πως ο αντίκτυπος των εκπομπών από την ναυτιλία ασκεί πίεση για λήψη μέτρων και πως περιφερειακές ρυθμίσεις δεν θα είναι αποτελεσματικές αφού η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια δραστηριότητα και γι’ αυτό χρειάζονται παγκόσμια μέτρα.

Είπε, επίσης, ότι η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω Νατάσα Πηλείδου υπογράμμισε τις δυνατότητες της μπλε ανάπτυξης, τη σημασία της ποικιλομορφίας και της ένταξης και τις προοπτικές ψηφιοποίησης, ενώ έγινε αναφορά στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται για να καταστεί η βιομηχανία ασφαλέστερη, φιλική προς το περιβάλλον, εξυπνότερη και πιο περιεκτική.

Η συζήτηση με  θέμα «Πλοιοκτήτες: Το νέο πλαίσιο», πρόσθεσε, εστιάστηκε σε τέσσερα κυρίως θέματα: εκπομπές ρύπων, τη σημασία της ναυτιλίας για την Ευρώπη, τη ναυλαγορά και τις δημόσιες ναυτιλιακές εταιρείες. Εκφράστηκαν απόψεις πως η μείωση της ταχύτητας θα μειώσει άμεσα τις εκπομπές ρύπων και πως πρέπει να αντληθούν μαθήματα από τις τεχνολογίες που υιοθετήθηκαν από άλλες βιομηχανίες.

Κατά τη συζήτηση με θέμα «Υπάρχουν καλύτερες μέρες για τη Ναυτιλία;», είπε ο κ. Ιακώβου,  αναφέρθηκε ότι η απανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση είναι βασικοί παράγοντες της ναυτιλίας και τονίστηκε η πολυδιάστατη δέσμευση των πλοιοκτητών για βελτίωση των επιπτώσεων της βιομηχανίας στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα.

Είπε επίσης ότι κατά τη συζήτηση θέμα "Μήπως η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το τίμημα για την προστασία του περιβάλλοντος;", οι ομιλητές εισηγήθηκαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο μια πρόκληση αλλά και ευκαιρία για καινοτομία, ενώ αναφέρθηκε ότι η ενεργειακή κατανάλωση Συζητήθηκαν επίσης τα χαρακτηριστικά του LNG για την επίτευξη των μελλοντικών περιβαλλοντικών στόχων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τονίστηκε επίσης πως ο συνδυασμός διαφόρων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, παγκοσμίων τάσεων και νέων γενεαλογικών  νοοτροπιών θα επηρεάσουν τις ζωές μας δραστικά και θα αναδιαμορφώσει το περιβάλλον λειτουργίας.

Στη συζήτηση με θέμα «Διαχείριση  της αλλαγής: Διαταραχή ή καταστροφή;», όπως ανέφερε, οι ομιλητές συζήτησαν τρόπους με τους οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία μπορεί να  αξιοποιήσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία με σκοπό να καταστεί καλύτερη, εξυπνότερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον, ενώ τονίστηκε η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και της εκπαίδευσης των νέων γενεών διασφαλίζοντας έτσι τις ευκαιρίες στη ναυτιλία.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι διοργανωτές, κατά τις σημερινές εργασίες του συνεδρίου διεξήχθη συζήτηση με θέμα «Seafarer to e-farer», όπου οι ομιλητές διαπίστωσαν ότι η ευελιξία αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για τους ναυτικούς του μέλλοντος. Διαπιστώθηκε επίσης από κοινού ότι η εκπαίδευση πρέπει να εξελιχθεί με σκοπό να καλύψει τις αλλαγές στις ανάγκες της βιομηχανίας και ότι τα απαραίτητα κίνητρα και η προβολή ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης είναι σημαντικά στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων/ τεχνογνωσίας μακροπρόθεσμα. Αναφέρθηκε επίσης ότι, για να επιτευχθεί η μετάβαση από τον ναυτικό σε  «e-ναυτικό» («seafarer to e-farer») απαιτείται αντικειμενική και αυστηρή έρευνα για τον εντοπισμό των κενών εκπαίδευσης. Επισημάνθηκε επίσης η σημασία της διατομεακής συνεργασίας και η ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ βιομηχανίας και ρυθμιστών.

Σε συζήτηση που ακολούθησε έγινε αναφορά σε τρία κύρια θέματα: τη γεωπολιτική, το «IMO 2020» και τη ναυλαγορά, αντανακλώντας τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου.  Έγινε επίσης λόγος στην αλλαγή στην παγκόσμια τάξη και στις επιπτώσεις από την Πρωτοβουλία της Κίνας «Belt and Road» και το πώς επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές,  καθώς επίσης και το πως χώρες όπως το Βιετνάμ και η Γουινέα επωφελούνται από την Πρωτοβουλία αυτή, και τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας.  Αναφέρθηκαν επίσης οι πιθανές επιπτώσεις από τη μείωση της ταχύτητας των πλοίων και των συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων («scrubbers») καθώς και τον αριθμό των πλοίων υπό ναυπήγηση, την αξία τους και το μελλοντικό σχεδιασμό των πλοίων. 

Η δεύτερη συζήτηση της ημέρας εστιάστηκε στο θέμα «Εξασφάλιση χρηματοδότησης: ένα εντελώς νέο παιχνίδι» (“Raising finance: a whole new ball game”). Η ομάδα ομιλητών εξέτασε τον αντίκτυπο στις δομές ιδιοκτησίας και τις ιδιαίτερες προκλήσεις για τους μικρούς πλοιοκτήτες. Ενόσω μειώνονται οι παραδοσιακοί μέθοδοι δανεισμού, οι ομιλητές διαπίστωσαν την εμφάνιση εναλλακτικών δανειστών και τη σημασία πιο απλουστευμένων δομών χρηματοδότησης. Διατυπώθηκαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης αποτελούν πλέον σημαντικούς παράγοντες για τις επενδύσεις, καθώς επίσης έγινε αναφορά στις αρχές «Poseidon Principles» που υιοθετήθηκαν από 11 τράπεζες για την επιβράβευση της περιβαλλοντικής προόδου οι οποίες αναμένεται να λειτουργήσουν ως κίνητρο προς την αλλαγή.

«Ανυπομονούμε να σας φιλοξενήσουμε στο συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2021», κατέληξε ο κ. Ιακώβου.