ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-MEDIA

Πρόσκληση Υπ. Εμπορίου και EBRD σε κυπριακές ΜΜΕ για χορηγία αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών

10:50 - 28.02.2019

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καλούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Μαρτίου 2019
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία για περισσότερα από δύο έτη και έχει ως στόχο την στήριξη 30 τέτοιων επιχειρήσεων μέσω συγχρηματοδότησης του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή κατά σειρά υποβολής της αίτησης και εφόσον ο αιτητής πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια έγκρισης της επιχορήγησης. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται καλύπτουν διάφορους τομείς, όπως θέματα στρατηγικής, μάρκετινγκ, διοίκησης, λειτουργιών, ICT, διαχείρισης ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης, κ.ά.
 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εμπίπτει στο πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις» (Advice for Small Businesses - ASB), ένα τριετές πρόγραμμα που υλοποιείται από τους δύο φορείς από τον Μάιο του 2017 και αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα επιχορήγησε 56 έργα αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από ντόπιους επαγγελματίες, εκ των οποίων τα 19 έχουν ολοκληρωθεί.
 
Η Άνα Φιλίποβα, National Programme Manager του προγράμματος ASB της EBRD στην Κύπρο, δήλωσε: «Συνολικά, το πρόγραμμα προσβλέπει στην στήριξη περισσότερων από 120 μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε διάστημα τριών ετών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απόδοσης τους μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από ντόπιους και διεθνείς επαγγελματίες. Προσμένουμε στη λήψη νέων αιτήσεων για επιχορηγήσεις και την παροχή βοήθειας σε περισσότερες μικρές επιχειρήσεις ώστε να αναπτυχθούν και να πετύχουν».
 
Εκ μέρους του Υπουργείου, ο Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας και Εκπρόσωπος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κύπρου, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, είπε από την πλευρά του ότι «αναγνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στην τεχνογνωσία είναι μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο και επομένως τις ενθαρρύνουμε να υποβάλουν αίτηση για τις επιχορηγήσεις του προγράμματος».
 
«Δεδομένης της εξειδίκευσης της EBRD στον συγκεκριμένο τομέα, είμαστε σίγουροι ότι οι επιχορηγήσεις αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών», πρόσθεσε.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους κανόνες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί και άλλες διευκρινήσεις σχετικές με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην EBRD ASB Κύπρου. (+357 22 39 55 08, [email protected]).