ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-MEDIA

Πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER

13:59 - 17.12.2018

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα η πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg BalkanMed 2014-2020, αποτέλεσαν το θέμα ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στη Λευκωσία.

Ανάμεσα στους ομιλητές της ημερίδας, ο κ. Γιώργος Ησαϊας Διευθυντής του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Κέντρου Synthesis ειδικός σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρουσίασε το μάθημα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου INNOVENTER, ενώ παράλληλα μίλησε για το σκοπό και κριτήρια συμμετοχής στο «Δίκτυο Γνώσης για την ανάπτυξη του Οικοσυστήματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο».

Ο Δρ. Στέφανος Σπανέας, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επεξήγησε τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του INNOVENTER όπως επίσης και για την αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων όσων θα συμμετάσχουν.

Στα πλαίσια αυτής της πιλοτικής φάσης, εκτός από τα δωρεάν σεμινάρια εκπαιδευτών, και εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μαθητών/φοιτητών/νέων επιχειρηματιών θα υλοποιηθεί και σχέδιο καθοδήγησης (mentoring) από έμπειρους επιχειρηματίες. Κατά την ημερίδα διάφοροι ενδιαφερόμενοι προχώρησαν στην εγγραφή τους ως εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μέντορες ή ακόμα και ως σύμβουλοι-αρμόδιοι για τη χάραξη σχετικής πολιτικής.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση του έργου INNOVENTER και ως εκ τούτου στο «Δίκτυο Γνώσης για την ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  στην Κύπρο» μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840, [email protected]).

Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου INNOVENTER (Innovative Vocational Social Entrepreneurial Training), που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg BalkanMed 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει το KEBE ως εταίρος. Κεντρική ιδέα του έργου INNOVENTER αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να αποκτήσουν οι ίδιες καινοτόμο χαρακτήρα, απασχολώντας ταυτόχρονα άτομα από μειονεκτικές ομάδες ως εργαζόμενους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://innoventer.eu/.