ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-MEDIA

Όμιλος CNP: ισχυρή επιχειρηματική δυναμική

08:53 - 17.11.2016

«Οι χρηματοοικονομικοί μας δείκτες για τους πρώτους εννέα μήνες επιβεβαιώνουν την ισχυρή επιχειρηματική δυναμική της CNP Assurances.

Αυτό οφείλεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται από την Εταιρεία να προσαρμοστεί στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και να προετοιμαστεί για τις αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά.» Αυτό δήλωσε ο κ. Frédéric Lavenir, Διευθύνων Σύμβουλος της CNP Assurances, που δραστηριοποιείται σε τρεις ηπείρους και δέκα χώρες, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016. 
•    Έσοδα από Ασφάλιστρα €24.3 δις., αύξηση 3.2% 
•    Κέρδη προ τόκων και φόρων ύψους €1,878 εκ., αύξηση 6.5% 
•    Καθαρά Κέρδη ύψους €886 εκ., αύξηση 1,3% 
•    Δείκτης κάλυψης φερεγγυότητας Ομίλου ύψους 160% στις 30 Σεπτεμβρίου 2016
O γαλλικός πολυεθνικός κολοσσός CNP Assurances, έχει 160 χρόνια ιστορία, €31,6δις κύκλο εργασιών το 2015 και πάνω από 36εκ. ασφαλισμένους. Περιλαμβάνεται μέσα στους δέκα μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης, σύμφωνα με τον κύκλο εργασιών, την κεφαλαιακή επάρκεια και το δείκτη φερεγγυότητας, με βάση στοιχεία του ιδρύματος MAPFRE και της λίστας του Banks around the World. Στην Κύπρο o Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, που περιλαμβάνει τις Εταιρείες CNP CYPRIALIFE και CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

Στους πρώτους εννέα μήνες του 2016, τα έσοδα από Ασφάλιστρα του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, ανέρχονται σε €104,1εκ. με αύξηση της τάξης του 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, κ. Τάκης Φειδία, ανέφερε ότι  «ο Όμιλος στην Κύπρο, δίνει στους πελάτες του τη σιγουριά και αξιοπιστία που επιζητούν μέσα από μία παγκόσμια ασφαλιστική δύναμη, που έχει επενδύσει στην Κύπρο και εμπιστεύεται την εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της CNP Cyprus και των θυγατρικών της, CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και CNP CYPRIALIFE. Ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί την επιχειρηματική του στρατηγική που τον έχει καταστήσει ηγετική δύναμη και πρωταγωνιστή στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Τούτο το οφείλει στους εργαζομένους του, στους συνεργάτες του και στη διαχρονική εμπιστοσύνη των πελατών του»