ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προτεραιότητα για τον CYS το σύστημα αξιολόγησης συντελεστών παροχής κατάρτισης

10:17 - 09.11.2018

Η εισαγωγή του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης αποτελεί στρατηγικό στόχο ύψιστης προτεραιότητας και για τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), ο οποίος έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί, από το 2015, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πρόσφατα ως Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

 
Σε ανακοίνωσή του, ο CYS αναφέρει ότι «δηλώνει έμπρακτα την παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης και της παρεχόμενης κατάρτισης στην Κύπρο από το 2006 και, έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, την τρέχουσα επικαιρότητα και την έκδοση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, προγραμματίζει δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης τις οποίες προσφέρει στο κοινό».
 
«Η θεματολογία που αναπτύσσει πηγάζει κατά κύριο λόγο από τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN, CENELEC, ETSI), των Διεθνών Οργανισμών Τυποποίησης (ISO, IEC, ITU) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα θέματα τυποποίησης, πάντοτε σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες της Κύπρου», σημειώνει.
 
Προσθέτει ότι, «έχοντας ως μέλημα μας τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης, που διασφαλίζει την ποιότητα μας στην επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση».