ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα κατάρτισης από την ΑνΑΔ – Αφορούν 40.600 εργαζόμενους και ανέργους

08:36 - 09.07.2018

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 40.600 εργαζόμενους και ανέργους, με δαπάνη €11,3 εκ. μέσα στο B΄ Εξάμηνο του 2018

 
Τον Ιούνιο 2018 η ΑνΑΔ ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2018.
 
Τα προγράμματα καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους ενδιαφερόμενους φορείς και στοχεύουν από τη μια στην κατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και από την άλλη στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα όπως: αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, εκπαίδευση εκπαιδευτών, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR), βασικές ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.
 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται μόνο από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες
 
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
 
Τα προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε εργοδότες με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε θέματα προτεραιότητας για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και μακροχρόνια άνεργοι (6 τουλάχιστον μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρίθηκαν 1330 προγράμματα για συμμετοχή 37.200 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €9,3 εκ.
 
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας
 
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/ οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα που αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 38 προγράμματα για συμμετοχή 1.100 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,6 εκ.
 
Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
 
Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 83 προγράμματα για συμμετοχή 2.300 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη  €0,4 εκ.
 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy, όπου βρίσκονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ΚΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν παραπεμπτικό.