ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2,000 δικαιούχοι ΕΕΕ τοποθετούνται στο Δημόσιο

07:21 - 11.03.2017

Νέο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για κατάρτιση των δικαιούχων ΕΕΕ στον Δημόσιο Τομέα.

2,000 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ευελπιστεί να τοποθετηθούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα το Υπουργείο Εργασίας με νέο σχέδιο που εξήγγειλε την Παρασκευή 10/3.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, οι δικαιούχοι του ΕΕΕ θα τοποθετηθούν στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για την απόκτηση εργασιακής πείρας. 

Με την τοποθέτησή τους στον Δημόσιο τομέα, δεν θα σταματήσει η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους λήπτες του ΕΕΕ, αλλά θα προστεθούν επιπλέον €90 ευρώ μηνιαίος για τα οδοιπορικά τους.

Οι δικαιούχοι, με βάση το σχέδιο του Υπουργείου, θα απασχολούνται 25 ώρες την εβδομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι δικαιούχοι δεν ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα του Υπουργείου Εργασίας για συμμετοχή στα σχέδιά του, χωρίς κάποιο ουσιαστικό λόγο, θα κηρύσσονται εκούσια άνεργοι και θα τους τερματίζεται η παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» θα σταλεί επιστολή προς όλα τα Υπουργεία, Δήμους και Μη Κρατικές Οργανώσεις για να προβούν σε αιτήσεις στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΝΑΔ).

Στις αιτήσεις τους θα καταγράφεται ο αριθμός ατόμων που μπορούν να απασχολήσουν σε τομείς κατάρτισης αλλά και σε ζητήματα κοινωφελούς απασχόλησης. 

Τα αιτήματα θα παραπέμπονται στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας για σύζευξη των δικαιούχων ΕΕΕ με βάση τις ικανότητες και τα προσόντα τους.