ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιστολές αποστρατείας θα παραλάβουν αξιωματικοί της Ε.Φ.

07:16 - 12.01.2017

Επιστολές με τις οποίες θα τους ανακοινωθεί ότι αποστρατεύονται το 2017 θα λάβουν αξιωματικοί στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς.

Οι αξιωματικοί θα αποστρατεύονται στην περίπτωση που δεν θα λάβουν προαγωγή ή έχουν συμπληρώσει καθορισμένο όριο ηλικίας, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς για τις προαγωγές που ενέκρινε η Βουλή. 

Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση τον βαθμό του εκάστοτε αξιωματικού. 

Συγκεκριμένα αξιωματικοί στο βαθμό του ταγματάρχη αποστρατεύονται στο 55ο έτος, οι συνταγματάρχες στο 56ο, οι συνταγματάρχες 57ο, οι ταξίαρχοι 58ο, οι υποστράτηγοι στο 59ο και οι αντιστράτηγοι στο 62ο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιστολές θα παραληφθούν από τους αξιωματικούς έξι μήνες πριν από την αποστράτευσή τους. 

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο αριθμός των αξιωματικών υπολογίζεται στους 40-50.

Πέραν από τα όρια ηλικίας για αποστράτευση, καθορίστηκαν και τα χρόνια παραμονής των αξιωματικών στους βαθμούς τους.

Συγκεκριμένα η παραμονή στον βαθμό του ανθυπολοχαγού καθορίστηκε στα 4 χρόνια, του υπολοχαγού στα 5, του λοχαγού στα 6, του ταγματάρχη στα 6, του αντισυνταγματάρχη στα 7, του συνταγματάρχη στα 3 χρόνια, του ταξίαρχου στα 2 χρόνια και του υποστράτηγου στον ένα χρόνο.