ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αρχίζουν εντός Φεβρουαρίου τα προγράμματα κατάρτισης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

09:51 - 06.01.2017

Άρχισε η αποστολή προσκλήσεων για συμπλήρωση των αιτήσεων για άνεργους λήπτες ΕΕΕ ώστε να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Δικαιούχων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία (τραπεζοκόμοι, barman, υπάλληλοι υποδοχής και καμαριέρες).

Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας Αλέξανδρος Αλεξάνδρου ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι το Τμήμα Εργασίας, έχοντας πληροφόρηση ότι κατά την επερχόμενη τουριστική περίοδο θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εργοδότησης στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανίας, έχει προγραμματιστεί η έναρξη των προγραμμάτων κατάρτισης εντός Φεβρουαρίου ώστε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Απρίλη να υπάρχουν καταρτισμένα άτομα έτοιμα για εργοδότηση.

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο και ομάδα στόχου είναι οι λήπτες ΕΕΕ.

Ο Βασικός Άμεσος Στόχος όπως καθορίζεται στην εξαγγελία του προγράμματος είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας ληπτών ΕΕΕ και η παροχή προς τις επιχειρήσεις κινήτρων για την εργοδότηση ληπτών ΕΕΕ.

Αρχικά απεστάλησαν επιστολές και στη συνέχεια άρχισε η κλήση τους στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας για συμπλήρωση σχετικών αιτήσεων.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος στην ξενοδοχειακή και επισιτιστική βιομηχανία, στις επιστολές αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι που καλούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων θα λαμβάνουν επιπλέον του ΕΕΕ 50 ευρώ για κάλυψη προσωπικών εσόδων και προειδοποιούνται ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, θα παύσουν να είναι λήπτες ΕΕΕ, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Φακοντής τόνισε ότι με βάση τις διατάξεις του νόμου οι λήπτες ΕΕΕ υποχρεούνται να ανταποκριθούν σε προσκλήσεις για κατάρτιση, διαφορετικά θα τους αποκοπεί το επίδομα. Εξέφρασε δε την άποψη ότι το όποιο πρόγραμμα εφαρμοστεί για να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να εδράζεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να λαμβάνει υπόψη την ηλικία του λήπτη ΕΕΕ σε σχέση με την αγορά εργασίας και να διασφαλίζει κατώτατο μισθό, ο οποίος να είναι αισθητά αυξημένος σε σχέση με το επίδομα που λαμβάνει ο λήπτης, ώστε η εργοδότηση να αποτελεί κίνητρο και όχι αντικίνητρο και να διασφαλίζει ότι η εργοδότηση θα έχει συνέχεια.

Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει το Υπουργείο να διενεργεί και τους απαιτούμενους ελέγχους για να διαφυλάσσει ότι τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας και οι όροι του προγράμματος.

Τοποθετούμενος επί των θέσεων του Προέδρου της Επιτροπής Εργασίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας εξήγησε ότι όλα τα προγράμματα του πακέτου των έντεκα μέτρων περιλαμβάνουν στους όρους επιδότησης του εργοδότη ρητή διάταξη που διαλαμβάνει ότι θα πρέπει να καταβάλλει προς τον εργοδοτούμενο τον κατώτατο μισθό από την αρχή της εργοδότησης και την αύξηση στους έξι μήνες.

Σημείωσε επίσης ότι στους όρους επιδότησης, περιέχεται διάταξη που διαλαμβάνει ότι η επιχείριση δεν έχει απολύσει εργαζόμενο για να προσλάβει το άτομο που έχει υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ούτε και θα απολύσει άλλο εργαζόμενο ενόσω διαρκεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα.


Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι κατά το χρόνο της κατάρτισης οι εργοδότες δεν θα λαμβάνουν επιδότηση, αλλά το άτομο που πάει στην κατάρτιση θα συνεχίσει να λαμβάνει το ΕΕΕ και ο εργοδότης θα επωφελείται του χρόνου εργασίας της κατάρτισης.

Αναφορικά με τις μονάδες που θα αποτελέσουν κέντρα εκπαίδευσης, ανέφερε ότι για την κατάρτιση θα επιλεγούν ξενοδοχειακές μονάδες ή εστιατόρια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πληρούν κάποιους όρους που τίθενται.

Διευκρίνισε ότι θα γίνεται κατάρτιση και στα επαρχιακά ιδρύματα κατάρτισης.

Ερωτηθείς κατά πόσο πριν εκπονηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε έρευνα για τις ανάγκες αγοράς εργασίας, ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε ότι με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει το τμήμα, για την επερχόμενη τουριστική περίοδο θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για εργατικό δυναμικό.

Σημείωσε ότι στη βάση αυτών των πληροφοριών προχωρήσαμε στην εξαγγελία του προγράμματος ώστε να προετοιμαστεί έγκαιρα.

Είπε επίσης ότι προγραμματίζεται να αρχίσουν τα προγράμματα κατάρτισης ώστε τον Απρίλη να υπάρχουν καταρτισμένα και έτοιμα άτομα να προσληφθούν.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας είπε ότι η φιλοσοφία του προγράμματος εδράζεται στο σκεπτικό ότι όσοι είναι άνεργοι, δεν έχουν πόρους για να πληρώσουν για την όποια κατάρτιση και έτσι το Τμήμα αναλαμβάνει την κατάρτισή τους ώστε όταν αρχίσει η τουριστική περίοδος να μπορούν να έχουν μια εργασία με ένα μισθό που θα τους επιτρέπει να ζήσουν αξιοπρεπώς.

Σημείωσε περαιτέρω ότι στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει ώστε οι άνεργοι να αποφύγουν την παγίδα των επιδομάτων και την απώλεια της αυτοπεποίθησής τους.

Κληθείς να σχολιάσει την πληροφόρηση του ΚΥΠΕ από παραλήπτες επιστολών ότι επιστολές έχουν αποσταλεί και σε ανέργους με μακροχρόνια πείρα στην ξενοδοχειακή επισιτιστική βιομηχανία, οι οποίοι για μια τετραετία ζητούν θέση εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι επιστολές πρέπει να απεστάλησαν κατά λάθος.

Διευκρίνισε επίσης ότι οι οδηγίες που δόθηκαν προς τα διάφορα τμήματα εργασίας ήταν να καλέσουν για κατάρτιση άτομα, τα οποία δεν είχαν πείρα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και τον επισιτιστικό τομέα, γι` αυτό και κλήθηκαν για κατάρτιση, ώστε να τους παρασχεθούν τα εργαλεία να μπορέσουν να βρουν δουλειά.

Εξήγησε επίσης ότι οι οδηγίες είναι να σταλούν επιστολές σε άτομα τα όποια δεν έχουν εργαστεί ξανά στο συγκεκριμένο τομέα και είχαν δηλώσει ότι η εργοδότησή τους στον τομέα ήταν πρώτο, δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο επιθυμητό επάγγελμα και δεν είχαν εμπειρία.

Πρόσθεσε πως για το λόγο αυτό δεν εστάλησαν επιστολές σε όλους τους λήπτες ΕΕΕ.

Το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Για Την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση ως έχει προκηρυχθεί προβλέπει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών με αμοιβή, βάσει ατομικής συμβάσεως (συμβολαίου) ή σχέσεως εργασίας διεπόμενης από το ιδιωτικό δίκαιο, σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, για πλήρη απασχόληση.

Προβλέπει ότι το μισθολογικό κόστος επιβαρύνει τον δικαιούχο της ενίσχυσης (επιχείρηση), όσον αφορά τη σχετική θέση εργασίας περιλαμβανομένων: α) των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων, β) του 13ου μισθού (αν καταβάλλεται προς τον εργαζόμενο) και γ) των υποχρεωτικών εισφορών.

Αναφέρεται ότι η η ομάδα στόχου είναι οι άνεργοι λήπτες ΕΕΕ (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος), εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία πρόσληψης για συμμετοχή στο Σχέδιο, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης (ΑνΑΔ) για τρεις (3) μήνες στον ίδιο εργοδότη.

Προστίθεται ότι ο εργοδότης πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό της επιχείρησης του κατά τη διάρκεια της συνολικής υλοποίησης της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης, για 12 μήνες, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό του εργαζόμενου προς επιχορήγηση. Η τυχόν μείωση του προσωπικού (απόλυση στο ίδιο επάγγελμα) στο πιο πάνω διάστημα δεν δικαιολογείται, εκτός
και αν η θέση ή οι θέσεις εργασίας έμειναν κενές ύστερα από εθελοντική αποχώρηση, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, ή νόμιμη απόλυση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και ότι ο εργαζόμενος που θα ενταχθεί στο Σχέδιο θα πρέπει να απασχοληθεί σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες με επιχορήγηση.

Σημειώνεται ότι αν, κατά τη διάρκεια επιδότησης ενός εργοδότη, διαπιστωθεί ότι αυτός απασχολεί παράνομους ή/και αδήλωτους εργαζόμενους, τότε η Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης θα τερματίζεται και θα επιστρέφεται η χορηγία που έχει λάβει από τον Ενδιάμεσο Φορέα εντόκως, με βάση τον Κανονισμό (EK) αριθ.794/2004, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σημειώνεται ακόμα ότι δεν γίνονται αποδεχτοί όροι εργοδότησης στους οποίους μισθός του επιδοτούμενου ατόμου είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό (€870) και την ανάλογη αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες (€924).
 
Διευκρινίζεται ότι το Σχέδιο καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου και ότι ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων με βάση το Σχέδιο από κάθε εργοδότη/επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5).

Η χορηγία που θα παρέχεται σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα που ανήκουν στην Ομάδα Στόχου όπως αυτή ορίζεται στο Σχέδιο θα είναι 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €6.000 και αυτή θα παραχωρείται για δώδεκα (12) μήνες.

Η περίοδος υποβολής της 1ης αίτησης από ενδιαφερόμενους εργοδότες έληξε στις 30.12.2016.

Αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ θα συνταιριάσουν τους δικαιούχους ΕΕΕ με τις θέσεις και τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Στη συνέχεια εφόσον ολοκληρωθούν οι 3 μήνες κατάρτισης, τότε ο εργοδότης θα μπορεί να κάνει αίτηση στο Σχέδιο του Τμήματος Εργασίας που επισυνάπτεται.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου αναμένεται να ενταχθούν οκτακόσια πενήντα (850) άτομα από την Ομάδα Στόχου και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000).

ΚΥΠΕ