ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πως να υποβάλετε αίτηση για θέση στην Αστυνομία

15:49 - 05.11.2016

Καταργήθηκε το όριο ηλικίας για τους ειδικούς αστυνομικούς, ενώ για τους κανονικούς αυξήθηκε το όριο από τα 28 χρόνια στα 35.

Τον Δεκέμβριο του 2016 ή τον Ιανουάριο του 2017 θα προκηρυχθεί η πλήρωση των 210 θέσεων στη δύναμη της Αστυνομίας και η πλήρωση των 40 θέσεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Οι αιτήσεις για τις θέσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας «Αριάδνη», μέσω της οποίας ο χρήστης καλείται να κάνει εγγραφή και να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν προφίλ στην ιστοσελίδα www.ariadni.gov.cy και στη συνέχεια να το πιστοποιήσουν στο πλησιέστερο, σε αυτούς, Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα κεντρικά ταχυδρομεία της επαρχίας τους.

Στις προαναφερθείσες τοποθεσίες θα πρέπει να προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητάς τους και την ταυτότητα προφίλ, που θα τους σταλεί στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μετά την επιτυχή τους εγγραφή στο σύστημα της «Αριάδνης».

Για την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €45, το οποίο μπορούν να πληρώσουν μέσω της ιστοσελίδας της JCC, στο www.jccsmart.com.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν ήδη προφίλ στο σύστημα «Αριάδνη», δεν θα χρειαστεί να δημιουργήσουν καινούργιο. 

Για ομαλότερη εγγραφή των χρηστών στο σύστημα, καλούνται να χρησιμοποιήσουν κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή Mozilla Firefox ή Internet Explorer 9 ή νεότερο.
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι μπορούν να τα δουν στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/dmlemployment_gr/dmlemployment_gr?OpenDocument στο πεδίο Προσόντα για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία.