ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχέδια για απασχόληση νέων προωθεί το Υπουργείο Εργασίας

12:43 - 04.11.2016

12 μήνες απασχόληση, με καταβολή στον εργοδότη τους πρώτους 10, προνοεί το σχέδιο.

Από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2016, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα δέχεται αιτήσεις για απασχόληση ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, το σχέδιο εμπίπτει στο πλαίσιο παροχής κινήτρων στους εργοδότες για την απασχόληση άνεργων νέων.

Το 50% του μισθού του εργοδοτούμενου θα επιχορηγείται με ανώτατο όριο τις €5.000 ή το 60% για γαλάζια ή πράσινα επαγγέλματα (γη/ θάλασσα) με ανώτατο όριο τις €6.000.

Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύναται να συγχρηματοδοτηθεί το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.