ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ολόκληρο μισθό θα λαμβάνουν καταρτιζόμενοι στη τουριστική βιομηχανία από τους εργοδότες τους

06:12 - 01.11.2016

Θα επιστρέφεται στους εργοδότες το επίδομα ανεργίας των υπαλλήλων τους.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα θέσει σε εφαρμογή δύο έκτακτα σχέδια κατάρτισης στην τουριστική βιομηχανία κατά τη χειμερινή περίοδο, με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων στα ξενοδοχεία και στα κέντρα αναψυχής.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι καταρτιζόμενοι θα λαμβάνουν ολόκληρο τον μισθό τους και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επιστρέφουν στους εργοδότες που τους καταρτίζουν το ποσό που θα δικαιούταν ο καθένας εάν λάμβανε επίδομα ανεργίας, ενεργοποιώντας σχετική πρόνοια της νομοθεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έκτακτο σχέδιο κατάρτισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017 και Ιανουαρίου 2017 – Μαΐου 2017 (για τα ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων).

Το δεύτερο σχέδιο αφορά εργαζομένους σε κέντρα αναψυχής που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και συναφείς με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό αναστολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2016 – Μαρτίου 2017.