ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αιτήσεις για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για κυπριακές εταιρείες

11:57 - 31.10.2016

Βήμα για συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις δίνει το Υπουργείο Εμπορίου σε κυπριακές εταιρείες.

Σε διεθνείς εκθέσεις προτίθεται να συμμετάσχει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τους τομείς ακινήτων και ανάπτυξης γης, όπως επίσης και στον τομέα της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προτίθεται να συμμετάσχει στις εκθέσεις: 

1.    Dubai International Property Show, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι, τον Απρίλιο του 2017 (τομέας ακινήτων και ανάπτυξης γης).
2.    A Place in the sun, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, τον Μάρτιο του 2017 (τομέας ακινήτων και ανάπτυξης γης).
3.    Διεθνής Έκθεση Αγίας Πετρούπολης – Εκπαίδευση & Καριέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πετρούπολη, τον Απρίλιο του 2017 (τομέας εκπαίδευσης). 
4.    Διεθνής Έκθεση Μόσχας – Εκπαίδευση & Καριέρα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, τον Νοέμβριο του 2017 (τομέας εκπαίδευσης).

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στις εν λόγω εκθέσεις, μόνο εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή από ικανοποιητικό αριθμό εταιρειών. 

Τονίζεται ακόμη ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση εκ μέρους του Υπουργείου για την πραγματοποίηση των εκθέσεων, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν.

Ο οδηγός του σχεδίου μαζί με την αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών (Υπόψη κας. Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά ή κας Τούλλας Τσαγγαρίδου), το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2016.

Όλοι οι οδηγοί, μαζί με την αίτηση συμμετοχής για κάθε έκθεση, βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου στον σύνδεσμο:

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/page16_gr/page16_gr?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=2 

Με την αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να υποβληθούν τα πιο κάτω:

Α. Dubai International Property Show:
1.    Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ποσού ύψους €1000. 
2.    Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ποσού ύψους €850. 

Β. A Place in the sun:
1.    Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής, ποσού ύψους €600.
2.    Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής, ποσού ύψους €500. 

Γ. Διεθνής Έκθεση Αγίας Πετρούπολης – Εκπαίδευση & Καριέρα ή Διεθνής Έκθεση Μόσχας – Εκπαίδευση & Καριέρα:
1.    Τραπεζική επιταγή για το κόστος συμμετοχής για κάθε έκθεση, ποσού ύψους €300.
2.    Τραπεζική επιταγή για την εγγύηση συμμετοχής για κάθε έκθεση, ποσού ύψους €250. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στα τηλέφωνα 22867134 (κα. Ευδοκία Γεωργίου Κομματά) και 22867331 (κα Τούλλα Τσαγγαρίδου).