ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι ώρες παρουσίασης των Συμβασιούχων Οπλιτών στα ΚΕΝ

10:20 - 28.10.2016

Παρουσιάζονται την Τρίτη 1η Νοεμβρίου οι 3000 συμβασιούχοι σπλίτες.

Στα ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου θα παρουσιαστούν την Τρίτη (1/11) οι 3000 συμβασιούχοι οπλίτες.


Στο ΚΕΝ Λάρνακας οι παρουσιάσεις θα γίνουν ως εξής: 
-    7:00 – 8:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λάρνακα και το επίθετό τους ξεκινά από τα γράμματα Α μέχρι Λ. 
-    8:30 – 9:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λάρνακα με τα επίθετά τους να ξεκινούν από τα γράμματα Μ μέχρι Ω.
-    9:30 – 11:00, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης την Αμμόχωστο.
-    11:00 – 12:00, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης Κλήρου
-    12:00 – 13:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης Νήσου / Κόρνου.


Στο ΚΕΝ Λεμεσού οι παρουσιάσεις θα γίνουν ως εξής: 
-    7:00 – 8:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λεμεσό και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι Ι.
-    8:30 – 10:00, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λεμεσό και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Κ μέχρι Ν.
-    10:00 – 11:00, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λεμεσό και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Ξ μέχρι Ψ.
-    11:00 – 12:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Κακοπετριά. 


Στο ΚΕΝ Πάφου οι παρουσιάσεις θα γίνουν ως εξής:
-    7:00 – 8:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Πάφο και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι Μ.
-    8:30 – 9:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Πάφο και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Ν μέχρι Ω και όσοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τον Πύργο.
-    9:30 – 11:00, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης τη Λευκωσία και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Α μέχρι Θ. 
-    11:00 – 12:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης Λευκωσία και το επίθετό τους αρχίζει από τα γράμματα Ι μέχρι Π
-    12:30 – 13:30, όσοι συμβασιούχοι δήλωσαν φρουρά προτίμησης Λευκωσία και το επίθετό τους αρχίζει από Ρ μέχρι Ω.