ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη σχεδίων επιχορήγησης από τον ΚΟΤ

08:30 - 02.04.2016

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες και ποια η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω σχεδίων επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για:

•    ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και  αντικατάσταση εξοπλισμού  Κέντρων Αναψυχής.

•    δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα αναψυχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα αίτησης από την Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Οργανισμού ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyprus.biz 

Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων στα Γραφεία του Οργανισμού θα αρχίσει από  τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.