ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

09:43 - 04.05.2020

Νέα θέση εργασίας προκυρήσσει η εταιρία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ στο Παραλίμνι στον τομέα διαχείρισης ληξιπροθεσμων οφείλων.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπάλληλοι Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Η εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΠΕ ζητά υπάλληλους για άμεση εργοδότηση στον τομέα διαχείρισης ληξιπροθεσμων οφείλων στα γραφεία της στο Παραλίμνι.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών και συγκεκριμένα:

Ελκυστικός και σταθερός μηνιαίος μισθός
Σταθερό ωράριο εργασίας (Δευτέρα – Παρασκευή)
Βonus επίτευξης στόχων
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

Επικοινωνία με πελάτες για ενημέρωση οφειλών
Ενημέρωση πελατών σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους - δυνατότητες διευθέτησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων
Διαπραγμάτευση με στόχο την επίτευξη διακανονισμού αποπληρωμής χρεών
Καταχώριση δεδομένων και στοιχείων στο σύστημα, follow up ενέργειες
Προφίλ υποψηφίων:

Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σε τραπεζικούς οργανισμούς η παρόμοιας φύσεως υπηρεσίες
Απόφοιτος λυκείου
Άνεση στη χρήση Η/Υ
Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα στη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών
Αποτελεσματική επικοινωνία και ικανότητα διαχείρισης του πελάτη
Διαπραγματευτικές ικανότητες, αντίληψη και ευελιξία στην προσέγγιση του πελάτη
Η πρόσληψη θα είναι άμεση.

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την Πέμπτη 07/05/2020 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 24-655339