ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κενή Θέση Εργασίας - Λογιστή

13:06 - 19.08.2019

Το Eden Resort Rehabilitation, Wellness, Assisted Living, φιλοξενεί βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη διαμονή, προσφέροντας αποθεραπεία, αποκατάσταση, αποκατάσταση, ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, ευεξία, ανεξάρτητη ή υποβοηθούμενη διαβίωση ή ένα νέο πρόγραμμα υγιεινής ζωής.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας επιστημονικές υπηρεσίες βοηθώντας τους συνανθρώπους μας να αποκαταστήσουν ή και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σε ένα ασφαλή, εμπλουτισμένο και σωστά εξοπλισμένο περιβάλλον, με ξέγνοιαστη διαμονή, ευχάριστη χαλάρωση σε συνθήκες θέρετρου προσιτό σε όλους που το έχουν ανάγκη.

Αν έχεις την γνώση και την αγάπη για τον άνθρωπο, θες να εργάζεσαι μέσα ένα ομαδικό πνεύμα και είσαι πρόθυμο και ταλαντούχο άτομο, τότε στείλε το βιογραφικό σου για τη θέση:

Λογιστή

Απαιτούμενα προσόντα:

· Απόφοιτος σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

· Επιτυχία στις εξετάσεις Λογιστικής Ανώτερου Επιπέδου (Higher) LCCI ή Α.Α.Τ.

· Πενταετής, τουλάχιστον, προηγούμενη πείρα σε λογιστήριο ή σε λογιστικό γραφείο, και ειδικά στην τήρηση λογιστικών βιβλίων.

· Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής

· Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων προγραμμάτων Microsoft: επεξεργασίας κειμένου (Word), λογιστικών φύλλων (Excel) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Outlook).

· Πείρα στη χρήση λογισμικών προγραμμάτων λογιστηρίου.

Καθήκοντα:

· Οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία που αφορά την οικονομική διαχείριση της εταιρείας

· Βοηθά και συμβουλεύει τη Διεύθυνση στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών

· Σύνταξη μηνιαίων και των ετήσιων λογαριασμών.

· Την προετοιμασία για τυχόν επιστροφές φόρου

· Την ολοκληρωμένη σύνταξη των αναφορών που προορίζονται για τον οικονομικό διευθυντή

· Τη σύνταξη του προϋπολογισμού

· Την υπογραφή και έκδοση του ισολογισμού

· Τη συνεργασία με τη διεύθυνση της εταιρείας και την πρόταση λύσεων οικονομικής πολιτικής που θα ωφελήσουν την εταιρεία

· Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

· Φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον

· Συνεχή εκπαίδευση

· Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών / 13ος μισθός/ Κοινωνική ασφάλιση

· Δωρεάν γεύμα εν ώρα εργασίας, υπόκειται στην πολιτική της εταιρείας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Αποστολή αιτήσεως: επισύναψη πρόσφατου Βιογραφικού Σημειώματος και σχετικών πιστοποιητικών/βεβαιώσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] αναφέροντας τη θέση: Λογιστής.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλ. 24505100 ή μέσω της ιστοσελίδας www.edenresort.com.cy

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δε θα ληφθούν υπόψη για αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Eveningfall Investments Ltd, Λεωφ. Αμμοχώστου αρ.38, 7562 Τερσεφάνου, Λάρνακα.