ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανοίχτηκαν 156 θέσεις με μισθό €5.800 μηνιαίως - Ποιοί οι δικαιούχοι και πως θα αιτηθείτε

08:07 - 18.06.2019

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Επιθυμητός Αριθμός Επιτυχόντων:

Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο σε έναν διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να:

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
γνωρίζουν άριστα τη μητρική τους γλώσσα και καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο B2),
έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο για την αίτηση που αφορά τον Βαθμό AD 7, ακολουθημένο τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα.

Μισθός: €5.800

Τοποθεσία: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία)

Προθεσμία: 9 Ιουλίου2019

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.