ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Orthodoxou Travel & Tours ψάχνει προσωπικό – Ελκυστικό πακέτο απολαβών

09:15 - 13.06.2019

Η εταιρεία Orthodoxou Travel & Tours, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που δραστηριοποιείται στον τομέα του Τουρισμού ζητά άμεσα να προσλάβει λειτουργούς εισερχόμενου τουρισμού πλήρης απασχόλησης στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Λάρνακα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Διεκπεραίωση κρατήσεων στο σύστημα της εταιρείας
  • Διαχείριση κρατήσεων σε ηλεκτρονικό σύστημα της εταιρείας
  • Διαχείριση προσφορών και άλλων ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον επιβλέποντα του τμήματος

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.  Η γνώση επιπρόσθετης γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Excel, Word, Internet). Πρόσθετες δεξιότητες στον υπολογιστή θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.
  • Υψηλά κίνητρα, ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών, καλή διαχείριση χρόνου

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

  • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
  • Συνεχής εκπαίδευση

 

Για να υποβάλετε την αίτηση σας , στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] αναφέροντας τον παραπάνω τίτλο εργασίας μέχρι της 23/04/2019. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα μας http://www.orthodoxougroup.com/page/careers