ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης για τις 30 θέσεις ειδικών αστυνομικών

09:40 - 07.06.2019

Το Σάββατο 13 Ιουλίου θα διεξαχθεί η γραπτή εξέταση για πλήρωσε των 30 θέσεων ειδικών αστυνομικών.

Το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί ότι η γραπτή εξέταση για πλήρωση των 30 θέσεων Ειδικών Αστυνομικών που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22.03.2019,  με αρ. προκήρυξης 5186 και αρ. γνωστοποίησης 212, θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουλίου, 2019 και ώρα 8π.μ. στη Λευκωσία. 

Τόσο για την ημερομηνία διεξαγωγής της Εξέτασης όσο και για την ύλη της γραπτής εξέτασης σε γενικές γραμμές, έχει γίνει σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 07.06.2019.
          
Με βάση τις πρόνοιες των Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 – 2008, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση, θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.
          
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη της εξέτασης υπάρχουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews.com ή στο Γραφείο Προσλήψεων της Αστυνομίας, στα τηλέφωνα, 22808236, 22808483 και 22808247.
          
Οι υποψήφιοι, θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν, καθώς και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη γραπτή εξέταση.