ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι έκτακτοι αύξησαν το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης

12:58 - 13.05.2019

Αύξηση 215 ατόμων ή 0,4% παρουσίασε σε ετήσια βάση το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Απρίλιο, ωθούμενο από τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού.

Όπως αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 587 άτομα  ή -1,6% σε ετήσια βάση, ενώ αντίθετα στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση 4,9% φθάνοντας τις 17.306 σε σχέση με 16.504 άτομα τον Απρίλιο του 2018.

 
Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει άνοδος στον αριθμό των εργαζομένων, με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 1,6% και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,4% (394 άτομα).
 
Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019, παρατηρείται αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εκτός από την Εκπαιδευτική Υπηρεσία που παρατηρείται μείωση (-0,4%).
 
Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (2,0%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (4,8%).