ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δυναμικά μέτρα για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου εξήγγειλε η Συντεχνία Ισότητα

10:13 - 10.04.2019

Αποφάσεις για δυναμικά μέτρα, στα οποία θα προβεί εντός του Μάη του 2019, θα λάβει την Τετάρτη, 1η Μαΐου, η Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα, με αφορμή τη συνεχιζόμενη άρνηση ή/και παράλειψη της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί προς την Οδηγία1999/70/ΕΚ, με αποτέλεσμα «τη δυσμενή, άδικη, μειονεκτική ακόμα και εξευτελιστική μεταχείριση, την οποία υφίστανται εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου».

 
Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η  Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα αναφέρει ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Συντεχνία στη λήψη απόφασης είναι η συνεχιζόμενη άρνηση ή/και παράλειψη της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί προς την Οδηγία1999/70/ΕΚ, με αποτέλεσμα «τη δυσμενή, άδικη, μειονεκτική ακόμα και εξευτελιστική μεταχείριση, την οποία υφίστανται εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και εργαζόμενοι αορίστου χρόνου έναντι συναδέλφων τους (Δημοσίων Υπαλλήλων)  που κάνουν την ίδια ακριβώς εργασία και εκτελούν τα ίδια καθήκοντα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες».
 
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στις τοπικές αρχές.
Επίσης, η Παγκύπρια Συντεχνία Ισότητα οδηγήθηκε στη λήψη απόφασης λόγω «των παράνομων/καταχρηστικών εργασιακών συμβάσεων ορισμένης διάρκειας αριθμού συναδέλφων, τον παράνομο τερματισμό των συμβάσεων, καθώς και την επαναλαμβανόμενη υποβολή των συναδέλφων σε αθλητική δοκιμασία ή/και σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων και επιτυχούς συμπλήρωσης αυτών, ως προϋπόθεση συνέχισης της εργασίας των συναδέλφων (οι οποίοι μπορεί να έχουν προϋπηρεσία μέχρι και πέραν των είκοσι χρόνων)».
 
«Η από πλευράς Κυβέρνησης περιφρόνηση της Συντεχνίας και η συζήτηση/διαβούλευση/διαπραγμάτευση με άλλες Συντεχνίες (πολιτικά χρωματισμένες), για ζητήματα που αφορούν μεγάλο αριθμό μελών της Συντεχνίας, ακόμα και όταν έχουμε συντριπτικά υψηλότερο αριθμό επηρεαζόμενων μελών εν συγκρίσει προς αυτές, για σκοπούς υποτίμησης της στα μάτια των μελών της και για έλεγχο του αποτελέσματος των συζητήσεων/διαπραγματεύσεων/διαβουλεύσεων», αναφέρει.