ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέχρι το 2070 θα υπάρχει μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα

13:49 - 27.03.2019

Σε περίπου 50 χρόνια γυναίκες και άνδρες θα πληρώνονται το ίδιο!

Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά το κλείσιμο του μισθολογικού χάσματος των δύο φύλων τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις περιπτώσεις των χωρών με ισχυρότερες οικονομίες.

Όμως θα φτάσουμε στο 2070 πριν οι διαφορές στην μισθοδοσία μεταξύ ανδρών και γυναικών (gender pay gap) εξαλειφθούν τελείως - και αυτό μόνο εάν οι προσπάθειες συνεχίσουν με τον τρέχοντα ρυθμό.

Αυτή είναι το συμπέρασμα της νέας έρευνας του Glassdoor, ενός διαδικτυακού χώρου ευρέσεως εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων - η μέση διαφορά μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών - στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,7% τα τελευταία τρία χρόνια στο 21,4%.

Με πιο απλά λόγια, οι γυναίκες στις ΗΠΑ το 2019 θα πληρώνονται μόλις 0,79 δολάρια για κάθε 1 δολάριο που θα πληρώνεται ένας άνδρας.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το CNBC, τα ευρήματα της Glassdoor βασίζονται σε στοιχεία που δεν λαμβάνουν υπόψη στατιστικούς ελέγχους, όπως η ηλικία των εργαζομένων, η εκπαίδευση, τα έτη εμπειρίας, το επάγγελμα, η βιομηχανία, η τοποθεσία, το έτος, η εταιρεία και ο τίτλος θέσης εργασίας.

Και τονίζει πως αν εφαρμοστούν οι έλεγχοι αυτοί, τότε το μισθολογικό χάσμα στις ΗΠΑ μειώνεται στο 4,9% - είναι δηλαδή χαμηλότερο κατά 0,5% από ότι ήταν πριν από τρία χρόνια.

insider.gr