ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανοίχτηκαν θέσεις εργασίας στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

11:58 - 19.03.2019

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με σύμβαση ορισμένης διάρκειας ενός έτους, ως ακολούθως:

Δύο άτομα που θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού στο Τμήμα Στατιστικής.

Ένα άτομο που θα εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληρωμών και του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού στο Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση των συμβάσεων μέχρι και ακόμη ένα έτος. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της ΚΤΚ, πατήστε εδώ.

 

Εργοδότηση

 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό διαδραματίζει κύριο ρόλο στην επίτευξη της αποστολής και των στόχων της Τράπεζας, γι’ αυτό και δίνεται μεγάλη σημασία στην πρόσληψη και στη μετέπειτα ανάπτυξη εξειδικευμένου και επαγγελματικά καταρτισμένου προσωπικού.

Οι ανάγκες για νέες προσλήψεις διαμορφώνονται με βάση τη γενικότερη στρατηγική και στοχοθεσία της Τράπεζας, τους επιμέρους στόχους των Τμημάτων αλλά και τις συνεχόμενες εναλλαγές στο επιχειρηματικό, εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον.

 

Εργοδότηση Μόνιμου Προσωπικού

Η Τράπεζα κατά καιρούς προκηρύσσει κενές θέσεις στον ημερήσιο τύπο, στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από την Τράπεζα. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

Συμβάσεις Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για εργοδότηση με σύμβαση ορισμένης διάρκειας ενός έτους, ως ακολούθως:

Δύο άτομα που θα εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού στο Τμήμα Στατιστικής.

Ένα άτομο που θα εκτελεί υποστηρικτικά καθήκοντα προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κεντρικού Αρχείου Πληρωμών και του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού στο Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα για ανανέωση των συμβάσεων μέχρι και ακόμη ένα έτος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, δείτε πιο κάτω:

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας - Τμήμα Στατιστικής (ΣΤΑΤ)

Σύμβαση Εργοδότησης Ορισμένης Διάρκειας - Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών