ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ: «Πράσινο φως» για 495 θέσεις στο δημόσιο – Αναμένονται προσλήψεις

09:13 - 13.03.2019

Αποπαγοποιήθηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων οι 495 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο.

Εγκρίθηκε το αίτημα του Υπουργικού Συμβουλίου για αποπαγοποίηση 495 κενών θέσεων πρώτου διορισμού από την Επιτροπή Οικονομικών κατά τη συνεδρία της την Τρίτη 12/03.

Παράλληλα τα μέλη της Επιτροπής ενέκριναν και το ξεπάγωμα έξι προαγωγών.

Προαγωγές που αφορούν μια θέση γραμματειακού λειτουργού στο ΘΟΚ, μια θέση Ανώτερου Πρωτοκολλητή η Δικαστική Υπηρεσία τριών θέσεων διευθυντών Εμπορίου στο αντίστοιχο υπουργείο και μιας θέσης λειτουργού Α' στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών

Οι 495 θέσεις που αποπαγοποιηθήκαν, αφορούν:

- Γενικό Διοικητικό και Γραμματειακό Προσωπικό – 70 θέσεις εκ των οποίων οι 20 αφορούν θέσεις διοικητικών λειτουργών και οι 50 θέσεις βοηθών γραμματειακών λειτουργών.

- Υπουργείο Άμυνας – 11 θέσεις τεχνικών μηχανικών.

- Υπουργείο Γεωργίας – 46 θέσεις: Δύο συντηρητές δασών και τρεις χειριστές πτητικών μέσων στο Τμήμα Δασών, έξι εκτελεστικοί μηχανικοί, τρεις υδρολόγοι, τρεις χημικοί και τρεις τεχνικοί μηχανικοί στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, τρεις τεχνικοί στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, τρεις λειτουργοί και οκτώ επιθεωρητές στο Τμήμα Αλιείας, τρεις λειτουργοί και εννέα τεχνικοί στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

- Υπουργείο Δικαιοσύνης – τρεις λειτουργοί νομικών θεμάτων.

- Υπουργείο Εσωτερικών – 65 θέσεις: Μια θέση πολιτικού μηχανικού και δύο τεχνικών μηχανικών στη Διοίκηση του Υπουργείου, 42 θέσεις γραφέων και 12 τεχνικών μηχανικών στο Τμήμα Κτηματολογίου, τέσσερις θέσεις λειτουργών και μια θέση γραφίστα στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τρεις θέσεις λειτουργών στην Πολιτική Άμυνα. 

- Υπουργείο Εργασίας – 25 θέσεις: Οκτώ θέσεις λειτουργών Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, δύο θέσεις λειτουργών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 15 θέσεις βοηθών ασφαλιστικών λειτουργών.

- Υπουργείο Ενέργειας – 16 θέσεις: Πέντε θέσεις λειτουργών Εμπορίου, οκτώ θέσεις λειτουργών Βιομηχανικών Εφαρμογών και τρεις θέσεις βοηθών εξεταστών στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

- Υπουργείο Οικονομικών – 62 θέσεις: Έξι θέσεις λειτουργών στη Διοίκηση του Υπουργείου, εννέα θέσεις τελωνειακών λειτουργών και 11 βοηθών τελωνείου, τέσσερις θέσεις λειτουργών φορολογίας και 16 θέσεις βοηθών φορολογίας, τέσσερις θέσεις λειτουργών στατιστικής και 12 θέσεις λειτουργών στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. 

- Υπουργείο Μεταφορών – 69 θέσεις: Δύο θέσεις αρχιτεκτόνων, 13 θέσεις εκτελεστικών μηχανικών και 40 τεχνικών στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, έξι θέσεις λειτουργών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, δύο θέσεις λειτουργών επιθεώρησης στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και έξι θέσεις τεχνικών στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

- Υφυπουργείο Ναυτιλίας – έξι θέσεις: Τέσσερις θέσεις επιθεωρητών πλοίων και δύο θέσεις λειτουργών Ναυτιλίας.

- Υπουργείο Παιδείας – 27 θέσεις εκπαιδευτικών ψυχολόγων.

- Στρατός – 95 θέσεις εκ των οποίων οι 50 αφορούν θέσεις ανθυπολοχαγού και οι υπόλοιπες 45 θέσεις λοχία.