ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Ζητούνται δεκάδες υπάλληλοι στην Cyta – Ικανοποιητικότατος ο μισθός

11:02 - 12.03.2019

41 συνολικά θέσεις εργασίας άνοιξαν στην Cyta.

Οι 25 από τις 41, αφορούν υπαλλήλους που θα αμείβονται με 1.213 ευρώ και οι άλλες 16 με 1.861 τον μήνα.

Υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μέχρι τις 15 Μαρτίου. Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να καταβάλουν το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης και θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, που θα γίνει στην Λευκωσία.

Με μισθό 1.213 αφορούν θέσεις:

  • 8 τεχνικούς 3ης τάξης. Στα καθήκοντα είναι η διαχείριση συγκεκριμένου πελατολογίου επιχειρηματικών πελατών – παρακολούθηση και διερεύνηση των επιχειρησιακών αναγκών τους για θέματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθημερινή επικοινωνία/ συναντήσεις με πελάτες.
  • 17 θέσεις για τεχνικούς 3ης τάξης (πληροφορικής)Στα καθήκοντα, μεταξύ άλλων, είναι η ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών και συγγραφή σχετικών προδιαγραφών για ανάπτυξη συστημάτων. Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές συστημάτων ή υποσυστημάτων πληροφορικής.

Με μισθό 1.861 αφορούν θέσεις:

  • 3 μηχανικούς Β’Απαιτούμενα προσόντα είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο στις τηλεπικοινωνίες ή πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο στην ηλεκτρονική ή ηλεκτρολογία, με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/ specialization) σε θέματα τηλεπικοινωνιών ή/και δικτύων δεδομένων.
  • 7 λειτουργοί Β’Απαιτούμενα προσόντα είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο στη μηχανική ηλεκτρικών υπολογιστών ή στην πληροφορική ή επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, μπορούν να έχουν πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο στην ηλεκτρονική ή ηλεκτρολογία, σε συνδυασμό με μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s Degree) στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και στην επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • 6 λειτουργών Β’ (Προσωπικό πληροφορικής. Ασφάλεια συστημάτων, δικτύων και πληροφοριών).Απαιτούμενα προσόντα είναι το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος με επίσημη επιβεβαιωμένη ειδικότητα (major/ specialisation) σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών ή ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής ή ισότιμα προσόντα αποδεκτά από την Cyta για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, ή πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο με επίσημα επιβεβαιωμένη ειδικότητα σε θέματα τηλεπικοινωνιών ή δικτύων δεδομένων ή ηλεκτρονική.