ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση εργασίας στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ στην Κύπρο

09:03 - 05.03.2019

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες με ανακοίνωσή της αναφέρει πως επιθυμεί να προσλάβει άτομο για να βοηθήσει το γραφείο της χώρας στην Κύπρο κατά την εκτέλεση καθηκόντων οδήγησης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.

Απαραίτητα προσόντα

- Ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισοδύναμης τεχνικής ή εμπορικής σχολής.

- Ελάχιστο 2 έτη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σχετικής με τη θέση

- Άδεια οδήγησης, γνώση κανόνων οδήγησης και κανονισμών και δεξιότητες για την επισκευή μικρών οχημάτων

- Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα

- Μηχανικές δεξιότητες

Όπως αναφέρεται, οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική γλώσσα και να αποσταλούν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ