ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατά 2,5% αυξήθηκε το κόστος εργασίας σε Κύπρο και ευρωζώνη το 3ο τρίμηνο 2018

11:51 - 14.12.2018

Το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,5% στη ζώνη του ευρώ (EA19), κατά 2,7% στην ΕΕ28 και κατά 2,5% στην Κύπρο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο τρίμηνο του 2018, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,3%, 2,7% και 2,6% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη Εurostat, τα δύο βασικά στοιχεία του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί και το μη μισθολογικό κόστος. Στη ζώνη του ευρώ, το κόστος μισθών και αποδοχών ανά ώρα εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 3,0% το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Στην Κύπρο οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,5% και το μη μισθολογικό στοιχείο κατά 2,4%. Στην ΕΕ28, το μισθολογικό κόστος αυξήθηκε κατά 2,7% και το μη μισθολογικό στοιχείο αυξήθηκε κατά 2,4% το τρίτο τρίμηνο του 2018.

Το τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ωριαίο κόστος εργασίας στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,2% στη βιομηχανία, κατά 2,9% στις κατασκευές και στις υπηρεσίες και κατά 2,1% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία.

Στην ΕΕ28, το εργατικό κόστος ανά ώρα αυξήθηκε κατά 2,6% στη βιομηχανία, κατά 3,3% στις κατασκευές, κατά 2,8% στις υπηρεσίες και κατά 2,4% στην (κυρίως) μη επιχειρηματική οικονομία.

Στην Κύπρο, το κόστος εργασίας ανά ώρα αυξήθηκε κατά 3,2% στη βιομηχανία, 3,0% στον τομέα των κατασκευών, 2,8% στις υπηρεσίες, κατά 2,9% στην επιχειρηματική οικονομία και κατά 1,7% στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του ωριαίου κόστους εργασίας για το σύνολο της οικονομίας σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 13,9%), τη Λετονία (+ 13,2%) και τη Λιθουανία (+ 10,7%), ενώ οι χαμηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο (+ 1,2%), στην Πορτογαλία (+ 1,5%), στη Μάλτα και στη Φινλανδία (από + 1,6%).