ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι έκτακτοι αύξησαν το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης

13:12 - 11.12.2018

Στις 51.845 άτομα διαμορφώθηκε το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Νοέμβριο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε ετήσια βάση, μια αύξηση που αποδίδεται αποκλειστικά στο έκτακτο προσωπικό, το οποίο αυξήθηκε κατά 8,7%.

 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας ανήλθε τον Νοέμβριο του 2018 σε 51.845 άτομα σε σύγκριση με 51.670. Σε μηνιαία βάση, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού αυξήθηκε κατά 0,34%.
 
Το μόνιμο προσωπικό μειώθηκε τον Νοέμβριο του 2018 κατά 1,1% υποχωρώντας στις 34.990 έναντι 35.788 τη αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, ο αριθμός των εκτάκτων κατά 8,7% φτάνοντας στις 16.855 τον Νοέμβριο του 2018 σε σύγκριση με 15.504 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, ο αριθμός των εκτάκτων παρουσίασε αύξηση 1,7%.
 
Στη δημόσια υπηρεσία, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στα 17.149 άτομα, με τους μόνιμους υπαλλήλους (11.278) να μειώνονται κατά 2,8% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017, ενώ οι έκτακτοι αυξήθηκαν κατά 6,0% στις 5.871 άτομα.
 
Αύξηση 1,4% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο αριθμός των εργαζομένων στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2018 ανήλθε σε 13.514, με τους μόνιμους υπαλλήλους να μειώνονται κατά 1,6% στα 9.898 άτομα και τους έκτακτους να αυξάνονται κατά 10,8% στα 3.616 άτομα.
 
Στις δυνάμεις ασφαλείας, ο αριθμός του προσωπικού τον Νοέμβριο του 2018 αυξήθηκε κατά 2,3% τον Νοέμβριο του 2018 στις 12.631 άτομα, με το μόνιμο προσωπικό να μειώνεται κατά 1,9% στα 7.312 πρόσωπα και τους έκτακτους να αυξάνονται κατά 8,3% στα 5.499 άτομα.
 
Τέλος, το ωρομίσθιο προσωπικό τον Νοέμβριο του 2018 παρουσίασε αύξηση 0,9%, φτάνοντας στις 8.551 άτομα, με τους μόνιμους να μειώνονται κατά 2,5% στις 6.682 και τους έκτακτους να αυξάνονται κατά 15,3% στις 1.869 άτομα.