ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ: Οι εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση

09:54 - 13.09.2018

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταv στον ευρύ δημόσιο τομέα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ήταν 67.670. Στη Γενική Κυβέρνηση, η απασχόληση ανήλθε στις 61.771 και στις εταιρείες και επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση στις 5.899.

Η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα περιλαμβάνει την απασχόληση στη Γενική Κυβέρνηση και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση. Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές. Στις Τοπικές Αρχές περιλαμβάνονται τα Δημαρχεία και τα Κοινοτικά Συμβούλια.

Η Κεντρική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κυβέρνηση και τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνεται, εκτός από τη Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες και οι Δυνάμεις Ασφαλείας. Στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς περιλαμβάνονται οι Σχολικές Εφορείες, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, Οργανισμός Νεολαίας, Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου, Ίδρυμα Προώθησης Επενδύσεων, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας, Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Ογκολογικό Τράπεζας Κύπρου, Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακή Εταιρεία Πετρελαιοειδών, Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης, Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης και Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση είναι οι εξής: Cyta, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Αρχή Λιμένων Κύπρου, Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Συμβούλια Αποχετεύσεως, Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Επιτροπή Σιτηρών, Δασικές Βιομηχανίες, Ταμείο Θήρας, Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Συμβούλιο Εμπορίας Πατατών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κυπριακός Οργανισμός Σήμανσης Πολύτιμων Μετάλλων, Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Συμβούλιο Εμπορικών Αντιπροσώπων, Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. 

 

Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 51.987, 5.552 και 4.232 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 672 άτομα (1,00%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 696 άτομα (1,22%), ενώ μείωση παρατηρείται στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 10 άτομα (-0,17%) και στις τοπικές Αρχές κατά 14 άτομα (-0,33%).

Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο 2018, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 332 άτομα (0,49%). Η Κεντρική Κυβέρνηση παρουσίασε αύξηση κατά 263 άτομα (0,46%) και οι τοπικές Αρχές κατά 74 άτομα (1,78%). Οι εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση σημείωσαν μείωση κατά 5 άτομα (-0,08%).

Συλλογή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν στην Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που εργάστηκαν σε ένα μήνα μέσα στο τρίμηνο, ενώ για τους υπόλοιπους τομείς, τα στοιχεία συλλέγονται κάθε τρίμηνο από τους ίδιους τους οργανισμούς με τηλεφωνική έρευνα.