ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης - 51.349 άτομα στην κρατική μηχανή

10:07 - 10.09.2018

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Αύγουστο του 2018 αυξήθηκε κατά 1.050 άτομα (2,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.349 άτομα.

Αύξηση (11,7%) παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό που έφτασε τις 16.036 σε σχέση με τις 14.351 άτομα τον Αύγουστο του 2017. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 635 άτομα (-1,8%).

 

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Δυνάμεις Ασφαλείας (5,5%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,1% (813 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018 παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού. Στην Δημόσια Υπηρεσία παρατηρείται μείωση -0,2% (-30 άτομα), στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία -3,8% (-506 άτομα) και στις Δυνάμεις Ασφαλείας -0,1% (-19 άτομα).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Αύγ. 2017

Ιούλιος 2018

Αύγ. 2018

 

Αύγ.   2018/17

Αύγ. 2018/

Ιούλιος 2018

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.040

17.115

17.085

 

0,3

-0,2

Μόνιμοι

11.637

11.377

11.351

 

-2,5

-0,2

Έκτακτοι

5.403

5.738

5.734

 

6,1

-0,1

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

12.475

13.338

12.832

 

2,9

-3,8

Μόνιμοι

10.175

10.060

10.058

 

-1,1

0,0

Έκτακτοι

2.300

3.278

2.774

 

20,6

-15,4

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.065

12.749

12.730

 

5,5

-0,1

Μόνιμοι

7.309

7.173

7.161

 

-2,0

-0,2

Έκτακτοι

4.756

5.576

5.569

 

17,1

-0,1

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.719

8.678

8.702

 

-0,2

0,3

Μόνιμοι

6.827

6.746

6.743

 

-1,2

0,0

Έκτακτοι

1.892

1.932

1.959

 

3,5

1,4

Σύνολο

Σύνολο

50.299

51.880

51.349

 

2,1

-1,0

 

Μόνιμοι

35.948

35.356

35.313

 

-1,8

-0,1

 

Έκτακτοι

14.351

16.524

16.036

 

11,7

-3,0

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.