ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται στην Κύπρο – Τα επαγγέλματα που είδαν αύξηση

12:34 - 13.06.2018

Στις 391.701 το σύνολο των εργαζομένων το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Στις 391.701 άτομα υπολογίζεται το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Από το σύνολο αυτό τα 343.101 άτομα ήταν υπάλληλοι και οι 48.600 αυτοεργοδοτούμενοι.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται στους τομείς των Κατασκευών (ΝΑCEF), Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACEN), Τεχνών Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACER), Παροχής Καταλύματος και Εστίασης (NACEI) και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (NACEL).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017 (400.309), το σύνολο των εργαζομένων παρουσίασε μείωση 2,15%, που κυρίως αποδίδεται στη μείωση των υπαλλήλων που ήταν της τάξης του 2,46%, ενώ οι αυτοεργοδοτούμενοι παρουσίασαν αμελητέα αύξηση.