ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητείται υπεύθυνος/η λειτουργός τηλεφωνικού κέντρου (call-center) ανάκτησης χρεών στη Λάρνακα

13:14 - 12.06.2018

Ζητείται υπεύθυνη/ος για τηλεφωνικό κέντρο (call center) ανάκτησης τραπεζικών/ δανειακών χρεών στη Λάρνακα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Τουλάχιστον διετής εμπειρία σε call center παρόμοιου τύπου 
  • Πτυχίο νομικής
  • Εμπειρία στην στρατολόγηση και εκπαίδευση λειτουργών του τηλεφωνικού κέντρου.
  • Γνώση  συστημάτων λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου.
  • Οργάνωση ομάδας τηλεφωνικού κέντρου/Εποπτεία και συντονισμός της ομάδας/επίλυση καθημερινών προβλημάτων
  • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων και σύνταξη εκθέσεων παραγωγικότητας/παρουσίαση προς πελάτες


Βιογραφικά στο : [email protected]

Τηλέφωνο: 24-655 339