ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανοίχθηκαν επτά νέες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία – Μέχρι και 39 χιλ. ευρώ ετησίως ο μισθός

08:14 - 23.04.2018

Νέες θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία.

 

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας δημοσιοποίησε την προκήρυξη επτά θέσεων εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πρόκειται για μία θέση Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης, μία θέση Λειτουργού Επικοινωνίας και πέντε θέσεις για Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, με ημερομηνία λήξης των αιτήσεων την 11η Μαΐου 2018.

Πιο συγκεκριμένα:

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Επικοινωνίας, Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας προορίζεται για τα Θέματα Οπτικοακουστικών Μέσων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Διαβάστε περισσότερα εδώ!

 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α4: €11.170, 11.346, 11.773, 12.200, 12.627, 13.054, 13.644, 14.261, 14.878, 15.495, 16.112, 16.729, 17.346 και Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Διαβάστε περισσότερα εδώ!

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για πέντε κενές μόνιμες θέσεις Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Βουλή των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519, 34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες)

Διαβάστε περισσότερα εδώ!