ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας για Ελλαδίτες στην Κύπρο – Στις 26/01/2018 λήγει η προθεσμία

17:55 - 19.01.2018

Την ευκαιρία να εργοδοτηθούν στην Κύπρο και μάλιστα με καλούς όρους, έχουν Ελλαδίτες.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν την ειδικότητα του Διασώστη/Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Πρόκειται για θέσεις δημοσίου υπαλλήλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 26/01/2018.

Μπορούν να τηλεφωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ.Α. (Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων Κύπρου) +357-22887172.

Πιο κάτω, η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας: